De toekomst van de wereldwijde industrie

  • Industrie

De globalisatie heeft in de afgelopen 70 jaar wereldwijd een revolutie teweeg gebracht in de industrie. Maar hoe gaat de toekomst van de wereldwijde industrie er uit zien?

De toekomst van de wereldwijde industrie

Vergaande digitalisering en de goede contacten tussen Oost en West zijn de motoren geweest achter de industriële groei. In de toekomst verwachten het World Economic Forum en Deloitte Consulting dan ook dat deze ontwikkelingen zich doorzetten. In de rapportage: “The Future of Manufacturing - Opportunities to drive economic growth” is verder geanalyseerd wat de toekomst van onze industrie nog in petto heeft.

  • De kwaliteit van de infrastructuur speelt een steeds grotere rol maar is moeilijker te onderhouden

Het investeren in effectieve infrastructuur is volgens het WEF niet alleen de rol van overheden maar ook steeds maar van de industrie. Publiek-private samenwerkingen zullen dus vaker voorkomen. Vooral in ontwikkelingslanden is de infrastructuur nog lang niet altijd voldoende om de kwaliteit van de supply chain te waarborgen. Daarmee is het investeren in infrastructuur niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook noodzakelijk om de continuïteit van de industrie te waarborgen.

  • Regio’s zullen blijven vechten om de gunst van de industrie waardoor het beslisproces complexer zal gaan worden

Het is natuurlijk mooi dat steeds meer overheden het belang inzien van een sterke industrie. Overheden en regio’s doen dan ook steeds meer moeite om de industrie te behouden en investeringen te bevorderen. De wereldwijde jaarlijkse directe investeringen (FDI) zijn wereldwijd met 100% toegenomen tussen 2006 en 2009 tot $350 miljard.

  • De groei van het tekort aan grondstoffen zal mogelijk versneld nieuwe materialen doen doorbreken

De vraag naar zeldzame materialen verzesvoudigde tussen 2009 en 2010. China voorziet in 95% van de wereldwijde vraag. De prijzen van sommige grondstoffen zullen naar verwachting enorm stijgen. Dit zal leiden tot versnelde ontdekkingen van alternatieve materialen.

  • Innovatie en de snelheid waarmee dit mogelijk is zal nog belangrijker worden

Van bedrijven die als innovatief te boek staan groeide de nettowinst twee keer zo snel tussen 2006 en 2010. Datzelfde gold voor landen die meer aan innovatie doen. Hun GDP is vrijwel altijd hoger dan landen die minder aan innovatie doen. In de 21e eeuw zal industrie gaan over het versneld invoeren van vernieuwingen en degenen met de nieuwste technologie zal de strijd doorgaans winnen. De industrie is daarbij ook afhankelijk van factoren zoals de innovatiekracht van universiteiten.

  • Betaalbaar en effectief beleid op het gebied van schone energie en duurzaamheid zullen het onderscheid maken wanneer de concurrentie fors is

In de VS verwacht men dat de energieconsumptie tegen 2035 meer dan verdubbelt is. De vraag naar en de kosten van energie zullen volgens het WEF rapport alleen maar toenemen. Bedrijven die een groen beleid kunnen presenteren en handhaven hebben dan ook een streepje voor. Samenwerking tussen industrie en overheid gaat in de toekomst nog belangrijker worden om samen het steeds groter wordende vraagstuk over energie op te lossen.

André Janssen is freelance blogger en behoort tot een netwerk van bloggers die schrijven over verschillende onderwerpen van chemie tot logistiek en over smeermiddel. Van Meeuwen Chemicals is bekend van smeermiddelen die de productie ondersteunen.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!