Detacheren of uitzenden binnen de bouw en vastgoed anno 2018

  • Bouw

Het aantal uitzendkrachten werkzaam in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen. Maar wat is nu precies het verschil tussen een uitzendkracht en de detachering van een werknemer? En welke gevolgen hebben deze verschillen in de bouw en vastgoed? Meinselect legt het je uit.

Detacheren of uitzenden binnen de bouw en vastgoed anno 2018

Wat is het verschil tussen een uitzendkracht in de bouw of detachering van een werknemer? 

Een werknemer die wordt gedetacheerd wordt ‘uitgeleend’ voor een bepaalde tijd, vaak voor de duur van een project. Detachering in de bouw kan voor een paar weken zijn maar vaak duurt dit al snel een paar maanden. Hierover maakt Meinselect van tevoren met de opdrachtgever en de werknemer duidelijke afspraken. Een gedetacheerde werknemer in de bouw heeft dus een formele arbeidsrelatie, terwijl een uitzendkracht ook voor slechts één dag kan worden ingehuurd. Een gedetacheerde medewerker heeft de rechten en plichten van een werknemer in loondienst. Een uitzendkracht heeft minder zekerheid maar daar tegenover staat dat deze meer vrijheid heeft.

Vanzelfsprekend heeft dit tot gevolg dat de relatie tussen gedetacheerde werknemers, opdrachtgever en uitlener duurzamer van aard is. En dat ziet u als opdrachtgever in de bouw terug aan de gedegen en persoonlijke selectie en kwaliteit van de kandidaten.

Hoe zit het met het salaris van een gedetacheerde medewerker in de bouw?

De hoogte van het salaris gedurende de detachering is iets wat Meinselect aan de opdrachtgever en kandidaat overlaat en is uiteraard afhankelijk van de functie en de daarbij horende verantwoordelijkheden. De werknemer is echter wel in dienst van Meinselect.

Arbeidsvoorwaarden conform inlenersbeloning bouw en vastgoed

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Meinselect zijn altijd goed geregeld. Dit zorgt ervoor dat detacheerders loyaal en enthousiast zijn, naar zowel Meinselect zelf als naar de opdrachtgevers. Als detacheringsbureau ben je verplicht om medewerkers conform de inlenersbeloning te belonen. Zo hanteert Meinselect bij een bouwbedrijf of aannemersbedrijf bijvoorbeeld de UTA-bouw cao. Dit heeft voor de gedetacheerde medewerker als groot voordeel dat hij of zij dezelfde rechten heeft als het vaste personeel. Zo bouwen zij bijvoorbeeld pensioen op bij het Bpfbouw-pensioen en hebben ook zij recht op atv-dagen. Wel zo eerlijk!

Ook voor medewerkers die bij een opdrachtgever aan de slag gaan zonder cao geldt dat Meinselect zich conformeert aan de inlenersbeloning. Wanneer de afgesproken periode verstreken is en een bedrijf deze werknemer(s) in dienst wil nemen, laat Meinselect de werknemer daarom zonder bijkomende kosten gaan.

Meer informatie over MEINSELECT:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!