Directeur Everts & Weijman: “Je kunt alles vergroenen”

  • Innovatie & MVO

Bedrijven die streven naar duurzaamheid investeren vaak in eerste instantie in zonnepanelen op het bedrijfspand of het plaatsen van een warmtepomp. Goede voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan een beter milieu. Alleen wordt de buitenruimte nog wel eens vergeten, terwijl die juist zo belangrijk is voor de uitstraling van een bedrijf.

Directeur Everts & Weijman: “Je kunt alles vergroenen”

Anton Peters, directeur van Everts & Weijman uit Renkum, zegt het dagelijks tegen zijn medewerkers en opdrachtgevers: “Een groene omgeving geeft inspiratie, plezier en ontspanning. Groen is goed voor onze gezondheid en helpt tegen wateroverlast. En niet onbelangrijk: groen zuivert de lucht.”

Groene maatregelen

Voor bedrijven die een gezonde en duurzame leefomgeving voor hun medewerkers en klanten nastreven, is groen in de buitenruimte essentieel. Op deze manier ontstaat niet alleen een prettige omgeving, als gebouweigenaar draag je ook bij aan een vertraagde hemelwaterafvoer, het voorkomen van hittestress en een betere CO2 opname. Enkele maatregelen die bedrijven hiervoor kunnen treffen, zijn het realiseren van natuurlijke kavelscheidingen, groene daken, half verharding, waterpartijen en verticaal groen.

Duurzaamheidsmanager

Bij Everts & Weijman is één van de medewerkers aangewezen als duurzaamheidsmanager. Peters vertelt daarover: “Hij is de aanjager, waarmee we willen laten zien dat we serieus werk van duurzaamheid maken.” Het hoveniersbedrijf, dat zowel grootschalige als kleinschalige projecten oppakt, voert dit proces graag met de klant door.

Parkeerterrein

De duurzaamheidsmanager is direct bij de ontwerpfase betrokken. “Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een parkeerterrein, dat we onderhoudsvriendelijk willen maken maar ook willen vergroenen.” In eerste instantie zijn opdrachtgevers geneigd te kiezen voor een dicht bestrate parkeerplaats, terwijl er veel meer opties voor handen zijn. “Dat kan een waterdoorlatende steen zijn, of een graskei. In het geval van graskeien kies je voor een open bestrating waar gras op groeit. Hier is uitstekend overheen te rijden en te lopen.”

Zes pijlers

Behalve voor particulieren gaat Everts & Weijman  aan de slag voor banken, advocatenkantoren, scholen, productiebedrijven, gemeenten en zorginstellingen. Op zes gebieden werkt ze voor haar opdrachtgevers aan duurzaamheid:

  1. Voorkomen van verspilling
  2. Schadelijke emissie beperken
  3. Processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen
  4. Efficiënt transporteren
  5. Innovatief ondernemen
  6. Aanjager zijn om samen met andere bedrijven duurzamer te worden

Gevolgen van veranderend klimaat

Werken aan duurzaamheid is niet zomaar een keuze van het bedrijf. Nu het weer in ons land steeds onvoorspelbaarder wordt, zijn maatregelen noodzakelijk. Het klimaat is zichtbaar aan het veranderen: enorme hoosbuien of periodes van aanhoudende droogte zien we steeds vaker.

Maatregelen treffen

“Het gevolg is veel wateroverlast, na een heftige regenbui”, aldus Peters. “Of juist lage grondwaterstanden na droogte. Ook al zijn sommige gevolgen pas op de lange termijn zichtbaar, het bedrijf uit Renkum adviseert haar opdrachtgevers nu al maatregelen te treffen. Peters: “Alle beetjes helpen. Iedere vierkante meter steen die we vervangen door groen, maakt verschil. Dat geldt evengoed voor de keuze voor een levende grasmat in plaats van kunstgras. Immers, iedere gram CO2 die niet in de atmosfeer komt, telt. Een groene omgeving helpt met het water in de bodem te laten zakken, het temperen van de temperatuur in de stad en het afvangen van fijnstof. Op deze manier vinden insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren een fijn leefgebied.”

Alles vergroenen

Everts & Weijman gelooft dat kleine, lokale maatregelen het meest efficiënt zijn in de strijd tegen opwarming van de aarde. ‘Beleef groen, geniet groen’ is met recht de rode draad van haar bedrijfsfilosofie. Peters: “Je kunt alles vergroenen. Met een kleine ‘onbenutte’ ruimte kun je vaak nog veel meer dan je in eerste instantie denkt.”

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over EVERTS & WEIJMAN GROENVOORZIENINGEN B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!