Duurzaam en circulair ondernemen begint bij het Bio Base Europe Training Center

  • Innovatie & MVO

Het Bio Base Europe Training Center (BBETC) is dé spreekwoordelijke spil in de verduurzaming van de havens en de industriële clusters van Vlissingen tot Gent. Sinds 2011 biedt het centrum ondersteuning bij scholing, educatie, innovatie en projectontwikkeling op het gebied van de biobased economy energietransitie, CO2-beperking en circulariteit.

Duurzaam en circulair ondernemen begint bij het Bio Base Europe Training Center

Het BBETC is de proeftuin van de toekomst, waar de ontwikkelingen van morgen vandaag tot stand komen.

Directeur Jean-Paul Leenknegt legt uit: “Het BBETC is onderdeel van een grensoverschrijdende Europees Interreg project. In 2008 was al duidelijk dat de fossiele brandstoffen eindig zijn en biobased biedt oplossingen voor nieuwe, duurzame energiemogelijkheden. Vanuit die gedachte is in 2011 het centrum ontstaan met taken en faciliteiten op het gebied van voorlichting en netwerken, maar ook training van procespersoneel. Inmiddels komen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. “De biobased economy en de verduurzaming in bredere zin zijn actueler dan ooit.”

Samenwerkingen in de regio

“We hebben sinds 2015 te maken met de klimaatakkoorden van Parijs’, vertelt de directeur. “Waarbij regelgeving wordt opgelegd om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. Maar we willen eveneens oog voor bewuster omgaan met grondstoffen, hergebruik in een circulaire economie en met de energietransitie en de daarbij behorende verduurzaming van bijvoorbeeld de gebouwde omgeving.”

Het zijn allemaal zaken waarop het BBETC zich focust, in nauwe samenwerking met de testlocatie in Gent waar praktijkproeven worden uitgevoerd: Bio Base Europe Pilot Plant, eveneens onderdeel van het Europese Interreg project. Op het gebied van kennisuitwisseling heeft het BBETC bovendien hechte banden met onderwijsinstellingen zoals Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland) en ROC Scalda. Deze opleidingen maken regelmatig gebruik van de Bio Base Experience en de voorzieningen en werkruimten in het centrum. Daarnaast werkt het BBETC samen met projectorganisaties als Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie. Want wat is nu duurzamer dan onderhoud?

Expo 'Bio Base Experience'

Het centrum in Terneuzen is vooral faciliterend van aard maar vraagt tevens actief aandacht voor educatie en maatschappelijke bewustwording, met de doorlopende expositie 'Bio Base Experience'. Verder zijn er zes vergader- en leslokalen en een auditorium. Daarnaast heeft het BBETC volop flexwerkplekken, er is een atrium om te lezen of te lunchen en het beursplein biedt ruimte voor grootschalige bijeenkomsten zoals seminars of (bedrijfs)trainingen. “Deze zijn geschikt voor groepen tot vierhonderd personen”, aldus directeur Leenknegt. Het centrum beschikt over alle benodigde facilitaire voorzieningen zoals audiovisuele ondersteuning, whiteboards en flipovers.

Zowel procesindustrie als MKB

Het BBETC richt zich niet uitsluitend op het faciliteren van de procesindustrie langs de kanaalzone Terneuzen-Gent, met grote spelers als Yara, Cargill en Dow. Voor het MKB heeft het centrum eveneens het nodige te bieden. Directeur Leenknegt noemt daarbij als voorbeeld Stichting Samen Duurzaam Nederland. Deze Stichting heeft het initiatief genomen om 15 Zeeuwse MKB’ers in de bouw, installatie- en elektrotechniek samen te brengen rondom de uitdagingen van energietransitie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

De mogelijkheden hier zijn legio, benadrukt hij. “Bijvoorbeeld voor het trainen van medewerkers, het geven van voorlichting over veranderende wetgeving of advisering bij de verduurzaming van bedrijfsprocessen.” Te weinig bedrijven zijn nog op de hoogte van de mogelijkheden. Mede daarom kiest Leenknegt voor de aansluiting met het netwerk van RegioinBedrijf. “Niet alle ondernemers hebben zelf de kennis en expertise in huis om zich voor te bereiden op de energietransitie, wij wel. Het BBETC is dé plaats waar praktijk en kennis over verduurzaming en energietransitie samenkomen.”

Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Meer informatie over BIO BASE EUROPE TRAINING CENTER:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!