Duurzaam ondernemen begint bij onderhoud van uw vetput

  • Zakelijke dienstverlening

Stank- of wateroverlast door een verstopping van het riool. Daar zit niemand op te wachten. Daarom is het voor o.a. bakkerijen, slagerijen, levensmiddelenindustrie, horeca, restaurants en cafetaria verplicht om een vetafscheider te hebben.

Duurzaam ondernemen begint bij onderhoud van uw vetput

Garagebedrijven, tankstations, wasstraten en autospuiterijen hebben een olie afscheider. Zo’n afscheidingsinstallatie dient met enige regelmaat geledigd, gereinigd en geïnspecteerd te worden om een goede werking te garanderen en om te zorgen dat er geen giftige stoffen in het milieu terecht komen. Als ondernemer draag je hiervoor de verantwoordelijkheid.

Wat doet een vetafscheider?

Geloosd en stollend vet zet zich af in het riool. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en leidt uiteindelijk tot verstopping. De vetafscheider zorgt voor het verwijderen van plantaardige en dierlijke vetten. Het afvalwater wordt opgevangen in een grote tank en wordt tot rust gebracht. Het vet drijft op, vaste bestanddelen zakken naar de bodem en het relatief schone water zal doorstromen naar het riool. De vetput wordt in het rioolstelsel geplaatst tussen de keuken en de aansluiting op het gemeenteriool en zorgt dus voor een ‘schone’ lozing op het riool. Zo’n afscheidingsinstallatie beschermt het riool tegen verstoppingen en voorkomt dat de rioolwaterzuivering onnodig belast wordt.

Welke wet- en regelgeving geldt voor vetafscheiders?

Een vetafscheider dient te voldoen aan de wet- en regelgeving zoals beschreven in het Activiteitenbesluit. Bij het plaatsen van nieuwe vetafscheiders moeten deze aan de NEN-EN 1825-1 en -2. Voldoen. Bij vetafscheiders die geplaatst zijn voor 1 januari 2008 geldt wat anders. Deze moeten voldoen aan NEN7087 en vallen daarmee in een overgangsrecht. Hierin is geen frequentie voor het ledigen en reinigen opgenomen. Een olie afscheider moet voldoen aan de NEN-EN 858.

Verplicht onderhoud

De vetafscheider dient regelmatig geledigd en gereinigd te worden om een goede werking te garanderen. Een overvolle vetput of verstopt leidingwerk veroorzaakt water- of stankoverlast. Daarom stelt de norm een onderhoudsverplichting. U moet de vetput minstens één keer per maand laten inspecteren, leegzuigen en reinigen. Het afvoeren van het gestolde vet moet via een erkende inzamelaar. De slibopvangruimte mag voor max. 50% gevuld zijn en de vetopslagruimte (tussen de schotten) mag voor max. 80% gevuld zijn. Dit komt ongeveer overeen met een vetlaagdikte van ca.16 cm. Bij controle wordt de dikte van de vetlaag gemeten en bekijkt men het logboek van het onderhoud van de vetafscheider, zodat men inzicht krijgt in de onderhoudsfrequentie.

Capaciteitsberekening vetafscheider

De capaciteit van uw afscheider kunt u (laten) berekenen aan de hand van de aanwezige keukenapparatuur of naar soort keuken en vleesverwerking. De toepassing van de berekening gebaseerd op aanwezige keukenapparatuur heeft de voorkeur. Op uw vetafscheider kunt u aflezen wat de vetlaagdikte is, wat de nominale grootte van de afscheider is en wat de grootte van de slibopvangruimte is.

Vet- of olie afscheider plaatsen?

Weijers Riooltechniek zorgt voor het plaatsen, ledigen, reinigen en controleren van uw vet- of olie afscheider, zodat deze naar behoren blijft werken. U voorkomt hiermee stankoverlast en eventuele verstoppingen en dus ook kosten door schade. Duurzaam ondernemen begint bij uzelf. Wij helpen u graag een handje.

Weijers Riooltechniek, Tel. 024-675 11 52, info@weijersriooltechniek.nl  

Auteur: Olga Heeren

Meer informatie over WEIJERS RIOOLTECHNIEK :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!