Energiebesparende maatregelen behapbaar en betaalbaar voor ondernemer

 • Innovatie & MVO

In 2013 heeft Nederland met het nationale Energieakkoord een ambitieuze stap gezet naar het verduurzamen van de economie. Ruim veertig organisaties, waaronder overheid, werkgevers (waaronder VNO-NCW), vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en financiële instellingen, hebben zich aan het Energieakkoord verbonden.

Energiebesparende maatregelen behapbaar en betaalbaar voor ondernemer

Zij willen in 2020 de volgende doelstellingen hebben gerealiseerd:

 1. een energiebesparing van 100 petajoule (PJ),
 2. een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking van 4 procent naar 16 procent,
 3. een toename van de werkgelegenheid van minimaal 15.000 voltijdsbanen.

Het Energieakkoord is uitgewerkt in concrete maatregelen en projecten. VNO-NCW is samen met het ministerie van Milieu en Infrastructuur en de Vereniging Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor het project ‘Erkende maatregelen’.  Erkende maatregelen zijn energiebesparende investeringen in bedrijven die door de gemeenten als zodanig worden erkend. Ondernemers die deze maatregelen nemen,  voorkomen een controlebezoek van de omgevingsdienst en eventuele boetes  in het kader van de wet Milieubeheer.  Dit voordeel is extra aantrekkelijk, omdat gemeenten als gevolg van het Energieakkoord de controle op energiebesparing willen intensiveren.

Het project ‘Erkende maatregelen’ richt zich op 200.000 middelgrote bedrijven (27 procent van het totale Nederlandse bedrijfsleven) en zal in 2020 een besparing van 36 van de 100 PJ moeten opleveren. Ook zal het project extra banen creëren in vooral de bouw- en energiesector en de installatiebranche.

Minimale lasten voor ondernemer

VNO-NCW wil de lasten voor de individuele ondernemer tot een minimum beperken. Dat heeft ertoe geleid dat niet de overheid, maar de brancheorganisaties de erkende maatregelen vaststellen. Zij maken lijsten van energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Voorbeelden zijn de aanschaf van spaarlampen of het plaatsen van dubbelglas. In december 2015 waren de lijsten voor de maakindustrie (onder meer metaal, elektrotechniek en ict) en de kantorensector gereed, in 2016 volgen de lijsten voor de detailhandel, levensmiddelenindustrie, recreatiesector en horeca en daarna de maatregelen voor het overig bedrijfsleven.

Financiering

De energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek. Dat vindt VNO-NCW niet genoeg. De vereniging dringt aan op uitbreiding van de financieringsmogelijkheden. De kosten bedragen gemiddeld 50.000 euro per bedrijf. Onderzocht wordt of de grote energieleveranciers dit bedrag kunnen voorfinancieren, waarbij de overheid garant staat. Dan hoeft de individuele ondernemer geen cent te betalen. Wel sluit hij een energieabonnement bij zijn leverancier af en zal zijn energierekening pas een aantal jaren na de genomen maatregelen omlaag gaan.

Hulp voor ondernemer

Een ondernemer kan op twee manieren advies en ondersteuning krijgen:

 1. Brancheadviseurs geven tegen een laag tarief ondernemers advies over de maatregelen die voor hun bedrijf geschikt zijn. Ook ontwikkelen brancheorganisaties registers, waar ondernemers hun maatregelen kunnen registeren en eventueel een keurmerk kunnen krijgen. Hierdoor zijn zij er verzekerd van dat overheidscontroles en boetes uitblijven.
 2. Via het programma ‘Energy Check Up’, dat uitgevoerd wordt door VNO-NCW Midden, kunnen kleine bedrijven een energiescan laten uitvoeren. Uit die scan komt naar voren welke maatregelen geschikt zijn voor hun bedrijf. Als ze deze maatregelen hebben genomen, ontvangen zij een energieprestatiekeurmerk, dat hen vrijwaart van controles en boetes. In het programma participeert Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en elektronische detailhandel, die garant staat voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangesloten installateurs.

Zie voor informatie de volgende websites:

 • Erkende maatregelenlijsten (Rijkswaterstaat/Infomil)
 • Belangrijkste elementen van erkende maatregelen (RWS/Infomil)
 • Handreiking erkende maatregelen (Rijkswaterstaat/Infomil)
 • Rijksdienst voor Ondernemers Nederland
 • Platform Duurzame Huisvesting
 • Energiecentrum metaal
 • Websites van brancheorganisaties
 • Energiescan voor mkb, horeca, detailhandel, kantoren

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!