Energiezuinige auto nog dit jaar bestellen

  • Innovatie & MVO

De CO2-uitstoot-grenzen voor de bepaling van de bijtelling worden verscherpt. Volgend jaar zal nog meer veranderen op dit gebied. Het wordt dus minder voordelig volgend jaar een zuinige auto te kopen.

Energiezuinige auto nog dit jaar bestellen

Per 1 januari verandert het nodige voor de zakelijke rijder. De CO2-uitstoot-grenzen voor onder meer de bepaling van de bijtelling worden weer verscherpt, waarbij – zoals het er nu nog voorstaat – de bijtelling voor semi- en volelektrische (nul-emissie) auto’s van 0 procent naar 7 procent gaat. Daarnaast heeft de Staatssecretaris van Financiën inmiddels aangekondigd dat een aantal voor ondernemers geldende fiscale investeringsfaciliteiten komt te vervallen. Wilt u nog optimaal profiteren van de huidige investeringsfaciliteiten, dan is het zaak dat u nog dit jaar de betreffende auto bestelt en de investeringsverplichting aangaat.

Beperking fiscale voordelen

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd per 1 januari 2014 een beperking aan te brengen in de fiscale (investerings-)faciliteiten voor milieuvriendelijk auto’s. Hij heeft daarbij vooral het oog op semi-elektrische (hybride) auto’s die ook op conventionele brandstof kunnen rijden zoals plug-in hybrides en auto’s met range extenders. Wat de staatssecretaris betreft kunnen vanaf 1 januari 2014 de kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de willekeurige afschrijving (VAMIL) op geen enkele personenauto meer worden toegepast. De milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt meer gericht op (semi-)elektrische auto’s en er zal per investering een plafond gaan gelden.

Met andere woorden: de KIA van maximaal 28% en de willekeurige afschrijving van maximaal 75 procent van de koopprijs komen te vervallen. Daarnaast wordt ook de MIA – nu nog een aftrekpost van 36 procent bij auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50gr/km – beperkt, waarbij wij ons afvragen in hoeverre die überhaupt overeind zal blijven voor de semi-elektrische auto’s.

Nu nog gelden voor de verschillende milieuvriendelijk auto’s de volgende investeringsfaciliteiten:

CO2-uitstoot

KIA

MIA

VAMIL

≤ 50gr/km

max. 28%

36%

over 75%

> 50 gr/km, ≤ 88gr/km (diesel), of
> 50 gr/km, ≤ 95gr/km (overig)

max. 28%

13,5%

n.v.t.

Ondernemer, koop nog in 2013 uw milieuvriendelijke auto

Als u als ondernemer pas in 2014 een milieuvriendelijke auto afgeleverd krijgt en er in gaat rijden, kunt u – onder omstandigheden - en voor zover van toepassing (zie de tabel) - toch gebruikmaken van de KIA, MIA en VAMIL zoals die in 2013 gelden. Voorwaarde is dat die auto in 2013 moet worden besteld (de investeringsverplichtingen worden aangegaan). Als u in 2013 ook nog een aanbetaling doet, dan kan tot het bedrag van die aanbetaling de VAMIL, KIA en MIA al worden toegepast in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting over het jaar 2013. Het resterende, niet-betaalde deel van de koopprijs van de auto, valt wel onder de VAMIL, KIA en MIA volgens de regeling uit 2013, maar het daarbij behorende deel van de willekeurige afschrijving en investeringsaftrek kan pas in de aangifte over het jaar 2014 worden verwerkt. Bij een aanbetaling van 75% van de uiteindelijke koopprijs (het maximum van de VAMIL) kunnen de faciliteiten volledig in de aangifte 2013 worden verwerkt.

Dus: bestelt u nog in 2013 een plug-in hybride auto met een CO2-uitstoot van ≤ 50gr/km en doet u daarvoor een aanbetaling, dan kunt u nog dit jaar (tot maximaal het bedrag aan aanbetaling) gebruikmaken van de KIA, MIA en VAMIL, ook al wordt de auto pas in 2014 afgeleverd en in gebruik genomen.
 

TIP

Het is mogelijk dat de staatssecretaris van Financiën alsnog besluit om de beperking van de fiscale faciliteiten direct in te laten gaan en daar niet mee te wachten tot 1 januari 2014. Het is raadzaam om dat te (laten) controleren, direct voordat u de auto daadwerkelijk bestelt.

 

TIP

Het is verder raadzaam de bestelling van een hybride auto direct te melden bij uw contactpersoon bij Flynth, dit vanwege diverse administratieve voorwaarden en de strakke termijnen die verbonden zijn aan de toepassing van de VAMIL en investeringsaftrek (KIA en MIA).

 

TIP

Wat de staatssecretaris betreft mogen vol-elektrische auto’s wel wat meer worden gestimuleerd dan semi-elektrische auto’s, daarom wil hij voorstellen om de bijtelling voor de eerstgenoemde auto’s niet te verhogen naar 7%, maar naar 4%.

 

TIP

Het nog in 2013 aanschaffen van een milieuvriendelijke auto kan ook voordelig zijn als het gaat om de bijtelling van de auto van de zaak. Let op: de hoogte van het bijtellingspercentage hangt af van het moment waarop de auto voor het eerst op naam is gezet (datum eerste tenaamstelling) en niet al zoals geldt voor de hiervoor genoemde investeringsfaciliteiten op het moment waarop de verplichting wordt aangegaan.

 
Het bovenstaande geldt niet alleen voor ondernemers die hun onderneming exploiteren in de vorm van een eenmanszaak, maatschap of VOF, maar uiteraard ook voor DGA’s die hun onderneming in een B.V. hebben ondergebracht.

Meer informatie over FLYNTH 'S-HERTOGENBOSCH:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!