EPC, BENG, NOM; de complexiteit van duurzaamheid

  • Innovatie & MVO

Door de overheid worden steeds meer duurzaamheidseisen gesteld en energiebesparende maatregelen gesubsidieerd. Diverse duurzaamheidsbegrippen worden door elkaar gebruikt, maar waar hebben we het dan precies over en wat is het verschil?

EPC, BENG, NOM; de complexiteit van duurzaamheid

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal actuele duurzaamheidsbegrippen die in de bouw regelmatig voorkomen of als (toekomstige) eis aan een ontwerp worden gesteld:

EPC (energieprestatiecoëfficiënt) en EPC=0

De huidige maat voor energiezuinigheid heet EPC. De EPC beoordeelt integraal de energiezuinigheid van een woning of utiliteitsgebouw. Dit gebeurt op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag. Het maakt hierbij niet uit welke energiebesparende maatregelen worden genomen, zolang de vereiste energieprestatie gerealiseerd wordt. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie. Een EPC=0-woning of -gebouw heeft een EPC-waarde van precies nul. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee.

PH (passiefhuis)

Een passiefhuis is een concept waarbij een zeer laag energiegebruik gerealiseerd wordt door het nemen van zeer goede isolatiemaatregelen, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve warmtewinsten uit de grond en via de zon. Een passief gebouwde woning heeft een zeer laag energiegebruik (de energiebehoefte ligt vier keer lager dan een gemiddelde woning), maar is niet per definitie energieneutraal. De EPC voor een passief gebouwde woning ligt ongeveer tussen 0,3 en 0,4.

BENG (‘bijna energieneutraal gebouw’)

Als aanscherping op de huidige EPC-berekening, moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Daarbij is de EPC bijna nul (ongeveer 0,2). Het achterliggende idee van deze eis is om energiebesparing voorop te stellen en hernieuwbare energie aanvullend te laten zijn.

EN (energieneutraal)

We spreken van een energieneutraal gebouw, wanneer alle jaarlijks benodigde, gebouwgebonden energie zelf duurzaam wordt opwekt op het eigen perceel. Deze eis komt overeen met een EPC=0 of <0.

NOM (nul-op-de-meterwoning)

Een nul-op-de-meterwoning heeft per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Energienotanul-woning

Een ‘energienotanul-woning’ heeft op jaarbasis per saldo een energienota van gemiddeld € 0,-. Hierbij wordt niet alleen gerekend met de kosten voor het totale energieverbruik, maar ook met de kosten voor vastrecht en met de teruggave van de energiebelasting. Een ‘energienotanul-woning’ is realiseerbaar, door het toepassen van energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Duurzaamheid binnen elk budget

Duurzaamheid kan binnen elk budget en in diverse vormen worden toegepast. Bovendien verhoogt de mate van circulariteit de waarde en toekomstbestendigheid van een gebouw. Bij Leenders Architecten & Ingenieurs staat duurzaamheid vaak centraal tijdens het ontwerpproces. Duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Veel meer dan alleen ‘energiezuinig’ dus.

Meer informatie over LEENDERS ARCHITECTEN B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!