Extra budget voor WBSO in 2017

  • Financieel & Juridisch

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de WBSO. Daarom zet het kabinet ook in 2017 in op het versterken van het innovatieve bedrijfsleven en heeft hiertoe het budget voor de WBSO met € 33 miljoen verhoogd.

Extra budget voor WBSO in 2017

De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt innoverende bedrijven een vermindering op de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor hun speur- en ontwikkelings (S&O) projecten.

Speur- en ontwikkelwerkzaamheden

Als ondernemer komt u in aanmerking voor de WBSO, indien uw bedrijf onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoert. Uitgangspunt hierbij is dat de personen die de speur- en ontwikkelwerkzaamheden uitvoeren bij u in dienst zijn en dat de ontwikkeling technisch vernieuwend is voor de eigen organisatie.

Percentages onveranderd

In 2017 blijven de WBSO percentages voor inhoudingsplichtigen onveranderd. Over de eerste € 350.000,- aan S&O loonsom mag een afdrachtvermindering van 32% (40% voor technostarters) worden verrekend. Boven de € 350.000,- bedraagt het percentage 16% van de resterende loonsom. Ook de samenvoeging van de RDA met de WBSO blijft in stand, waardoor u in 2017 wederom kunt profiteren van extra fiscaal voordeel via de loonbelasting. Innoverende zelfstandigen kunnen net als in 2016 in aanmerking komen voor een zelfstandigenaftrek indien zij ten minste 500 uren aan ontwikkelwerkzaamheden besteden. De bedragen voor de zelfstandigenaftrek dienen nog te worden geïndexeerd.

Zonder tussenkomt belastingdienst

Voorts biedt een S&O-verklaring vanaf 2017 extra voordelen voor een innovatieve startende ondernemer. Directeuren-grootaandeelhouders waren tot 2017 verplicht om zichzelf een ‘gebruikelijk’ salaris van ten minste € 44.000,- uit te keren, tenzij zij hierover afwijkende afspraken hadden gemaakt met de Belastingdienst. De bemiddeling met de Belastingdienst bleek voor veel ondernemers echter een ingewikkeld en tijdrovend proces. Vanaf 2017 komen dga’s met een S&O-verklaring voor starters in aanmerking voor verlaging zonder tussenkomst van de belastingdienst. Zij kunnen dan volstaan met het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000,-).

Informatie S&O-verklaring

Wilt u reageren naar aanleiding van dit nieuwsartikel of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een S&O-verklaring? Neem dan contact op met Boonstoppel Subsidie Advies.

Meer informatie over BOONSTOPPEL SUBSIDIE ADVIES B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!