Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

  • Financieel & Juridisch

Wie in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is, is verplicht verzekerd voor de WW, de ZW en de Wet WIA. De premies worden betaald door de werkgever. Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als is voldaan aan drie voorwaarden.

Geen managementovereenkomst maar dienstbetrekking

Ten eerste moet er een gezagsverhouding bestaan, ten tweede moet de werknemer verplicht zijn om de werkzaamheden persoonlijk te verrichten en ten derde is de werkgever verplicht om loon te betalen.

Managementovereenkomst

Twee BV’s sloten een managementovereenkomst. Op grond daarvan stelde de ene BV haar bestuurders ter beschikking aan de andere BV als bestuurders van de andere BV. De managementovereenkomst was echter zodanig geredigeerd dat de betrokkenen verplicht waren om de werkzaamheden voor de inhurende BV persoonlijk te verrichten. Voor het aangaan van bepaalde verplichtingen hadden de betrokkenen toestemming van de aandeelhouders nodig. Naar het oordeel van de rechtbank was sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen. De inhurende BV had belang bij de expertise en het netwerk van beide bestuurders en niet bij de BV die de bestuurders uitleende. Beide bestuurders waren verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Doorbetaaldloonregeling

De inhurende BV wilde in dat geval de doorbetaaldloonregeling toepassen. Die regeling houdt in dat een Nederlandse werkgever wordt geacht het loon dat zijn werknemer van een andere werkgever heeft ontvangen aan de werknemer te hebben betaald. De werkgever die de regeling toepast houdt op het totaal van de loonbedragen loonheffing in. De andere werkgever betaalt het loon niet aan de werknemer maar aan de eerste werkgever. Omdat de rechtbank van oordeel was dat de uitlenende BV in deze constellatie geen reële betekenis had, was er geen sprake van een situatie waarin beide betrokkenen uit hoofde van hun dienstbetrekking bij de ene BV ook werknemer van de andere BV waren. De doorbetaaldloonregeling kon daarom niet worden toegepast.

Meer over dienstbetrekkingen

Wilt u meer weten over dienstbetrekkingen? De specialisten van CapsNobel Accountants en Belastingadviseurs helpen u graag verder. Naast het regulier indienen en opstellen van alle noodzakelijke aangiften voor de belastingdienst zijn de fiscalisten van CapsNobel vooral gespecialiseerd om u en uw onderneming fiscaal te begeleiden. 

Meer informatie over CAPSNOBEL ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!