Grootste wijzigingen in bouwregelgeving ooit komen eraan

  • Bouw

In april heeft de regering in twee brieven aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat de grootste wijzigingen van de bouwregelgeving ooit eraan komen. Wel wordt de oorspronkelijke inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 niet gehaald.

Grootste wijzigingen in bouwregelgeving ooit komen eraan

Als reden wordt corona genoemd. Insiders weten dat met name vertraging op ICT-vlak de boosdoener is. Voor de zomer zal de regering de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bekendmaken. Begrijpelijk dat in deze bijzondere tijden deze brieven weinig aandacht hebben gekregen.

De inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de Omgevingswet. Dat heeft de regering met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken in het bestuursakkoord. Een nieuwsbericht van de VNG van 9 april jl. maakt duidelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet lang op zich laat wachten: “Het streven is om het uitstel zo kort mogelijk te houden, maar om uiteraard wel tot een realistische nieuwe datum voor de inwerkingtreding te komen.” Daarnaast gaat de VNG nog steeds ervan uit dat de Wkb tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt: “De inwerkingtreding van de Wkb zal niet eerder zijn dan die van de Omgevingswet. De VNG streeft erna om deze tegelijkertijd in werking te laten treden.” Een inwerkingtreding op 1 januari 2022 is realistisch.

Wat verandert er? In de Omgevingswet gaat het gehele omgevingsrecht op de schop. In totaal gaan 26 wetten op in deze monsterwet. Voor de bouw is met name van belang dat de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen wordt geknipt: een omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit en een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Met andere woorden, het kan zijn dat voor een bouwwerk straks twee vergunningen zijn vereist. Het omgevingsplan vervangt het bestemmingsplan. Het omgevingsplan kan open normen bevatten. Dit betekent dat er meer discussie zal zijn bij de procedure inzake de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit of aan die open normen is voldaan.

Daarnaast geeft de Wkb een andere invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. De gemeente toetst niet meer een vergunningaanvraag aan de technische bouwactiviteit. In de plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht. Hij dient te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zonder zijn positieve verklaring kan de gemeente de ingebruikname weigeren. Het moge duidelijk zijn dat een ingebruiknameverbod leidt tot diverse aansprakelijkstellingen over en weer.

Ook bevat de Wkb wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste zijn het verdwijnen van de verborgen gebreken regeling en een verscherpte waarschuwingsplicht voor de aannemer. Tevens zal bij oplevering een consumentendossier moeten worden verstrekt. Daarin staat bijvoorbeeld welke installaties in het bouwwerk zijn verwerkt en hoe die moeten worden onderhouden. Bijzonder is dat deels overgangsrecht ontbreekt. Met andere woorden, voor bouwcontracten die nu worden gesloten zal de Wkb al gevolgen hebben. In het Wkb hebben bouwconsumenten overigens meer bescherming dan professionele opdrachtgevers.

Het is belangrijk dat bouwbedrijven zich nu al voorbereiden op de wetswijzigingen. Niet alleen omdat deels overgangsrecht ontbreekt, maar ook omdat met slimme wijzigingen in de bedrijfsvoering de concurrentie kan worden achtergelaten. Zo mag de kwaliteitsborger vertrouwen op de aannemer als die zijn interne kwaliteitssystemen op orde heeft. Daarom is wenselijk om proef te draaien. Gemeenten zijn druk bezig om proefprojecten op te starten. Ook is aan te raden om nu de contracten en algemene voorwaarden door te nemen. Zoals hiervoor al aangegeven kan bij een professionele opdrachtgever veelal worden afgeweken van de strengere voorwaarden die de Wkb aan de aannemer oplegt.

Auteur: mr. dr. ing. Peter de Haan, advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Meer informatie over ASSELBERGS & KLINKHAMER ADVOCATEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!