Het Life Cycle Costingmodel – ook voor u!

  • Bouw

Gaat u vastgoed bouwen, verbouwen, renoveren of heeft u input nodig voor uw meerjarenonderhoudsplan of -begroting? Het Life Cycle Costing (LCC) rekenmodel van Duradis geeft u inzicht in de exploitatiekosten voor de lange termijn.

Het Life Cycle Costingmodel – ook voor u!

Dit rekenmodel kunt u ook inzetten als u wilt investeren in vastgoed en vooraf een goed beeld wilt hebben van de onderhouds- en beheerskosten die u te wachten staan.

Scenario’s doorrekenen

Met ons LCC-model rekenen we scenario’s door, zodat de investeringskosten ten opzichte van de beheerskosten inzichtelijk worden. Daarbij houden we met allerlei aspecten rekening: van het exterieur en interieur, de energie- en onderhoudskosten, maar ook met installaties, schoonmaak- en sloopkosten. Verder kijken we naar het gebruiksgemak van uw vastgoed: voor welk doel wordt het gebouw gebruikt, door welke doelgroep en hoe intensief? Ook investeringen die te maken hebben met het binnenklimaat nemen we mee. Zo ontstaat voor de gebruiker een fijne woon- of werkomgeving.

Ons streven is de stichtings- én beheerskosten te optimaliseren. En u goed onderbouwde cijfers geven voor de besluitvorming. Daarmee kunt u flink op kosten besparen: 10%, oplopend tot soms 30%. Puur door vroeg in het proces slimme keuzes te maken!

Duidelijkheid voor de lange termijn

Wij rekenen met ons Life Cycle Costingmodel scenario’s door voor woningcorporaties en VVE’s, voor overheden, zorg- en onderwijsinstellingen en natuurlijk voor bouwbedrijven en vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars. Ons eindproduct is altijd een meerjarenonderhoudsplan en -begroting. Zo maken we voor de lange termijn inzichtelijk waar u aan toe bent, tegen een gegarandeerde prijs.

Het voordeel is, dat het accent niet meer op de stichtingskosten van een gebouw ligt, maar verschuift naar de financiële gevolgen gedurende de gehele levensduur. Of het nou gaat om beheer, onderhoud of energieverbruik. Zo wordt het mogelijk om bij nieuwbouw of renovatie de diverse ontwerpalternatieven te beoordelen op de kosten in relatie tot de beoogde levensduur. Daarbij moet u denken aan keuzes in bijvoorbeeld materiaal, techniek, energie en duurzaamheid, die het LCC-rekenmodel voor u inzichtelijk maakt.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het team van Duradis heeft uitgebreide ervaring met alle facetten van bouw, beheer en exploitatie. Daarbij houden we steeds rekening met alle aspecten van het bouw- en beheersproces en durven we anders naar een gebouw te kijken: naar vorm en functie én naar de hele levensduur van het pand. Ook het werkcomfort voor de toekomstige gebruikers betrekken we bij iedere stap. Door ons brede netwerk hebben we altijd de juiste mensen om mee te denken over de beste oplossing.

Doordat onze opdrachtgevers uit heel diverse branches komen, kunnen pro-actief meedenken, en ideeën aandragen. Daarbij voelen we ons maatschappelijk betrokken bij het proces en proberen we altijd te voorkomen dat er onnodig geld wordt uitgegeven.

Bent u benieuwd welke toegevoegde waarde we kunnen hebben voor uw vastgoed? We vertellen het u graag persoonlijk. Neem daarom contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Meer informatie over DURADIS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!