Het personeelsfeest onder de WKR

  • Toerisme & Recreatie

Uitspraken van de Belastingdienst lijken erop te wijzen dat er voor bepaalde kosten van een extern personeelsfeest gerichte vrijstellingen gelden. Hoe zit dat?

Het personeelsfeest onder de WKR

Personeelsfeest en externe studiedag met afsluitend feest

Naar aanleiding van het webinar van de Belastingdienst over de werkkostenregeling (3 februari jl.) en recent contact met een inspecteur van de Belastingdienst, lijkt het Deloitte verdedigbaar (pleitbaar) om te stellen dat er gerichte vrijstellingen gelden voor bepaalde kosten van een extern, op zichzelf staand, personeelsfeest.

Studiedag met daarna personeelsfeest

Tijdens het webinar heeft de Belastingdienst aangegeven, dat het personeelsfeest na afloop van bijvoorbeeld een studiedag op zichzelf moet worden beoordeeld. Daar de Belastingdienst ervan uitgaat dat het personeelsfeest in het kader van de dienstbetrekking plaatsvindt, zijn volgens de Belastingdienst de gerichte vrijstellingen van artikel 31a lid 2 letters a en b van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing op kosten voor maaltijden, consumpties, verblijf en vervoer. De Belastingdienst heeft wel nadrukkelijk gesteld, dat kosten met een consumptief karakter (zoals een ingehuurde artiest) ten laste van de vrije ruimte dienen te worden gebracht.

Deze gedachtegang heeft de Belastingdienst tot voor kort niet gevolgd (zie ook het Handboek loonheffingen 2015).

Vrijstellingen voor specifieke kosten personeelsfeest

Voor de volgende posten in verband met een extern, op zichzelf staand, personeelsfeest lijkt het ons na voornoemde uitlatingen vanuit de Belastingdienst voldoende aannemelijk dat hiervoor een gerichte vrijstelling geldt:

  • maaltijden (bijvoorbeeld een diner of lopend buffet);
  • consumpties (drankjes, hapjes e.d.);
  • verblijfskosten (kosten voor eventuele overnachting en de huur van een zaal); en
  • reiskosten.

De kosten met een consumptief karakter vallen –mits aangewezen– in het werkkostenforfait. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ingehuurde artiest of de kosten van een activiteit, zoals karten of paintballen.

Ruimte in het werkkostenforfait

Het bovenstaande brengt met zich mee dat veel werkgevers nu (extra) ruimte in het werkkostenforfait krijgen. Deze ruimte kunt u desgewenst voor verschillende doelen inzetten. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden.

Meer informatie over VisitBrabant Convention Bureau:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!