Hoe heeft u de bedrijfshulpverlening binnen uw bedrijf geregeld?

  • Zakelijke dienstverlening

Een bedrijfshulpverlener is onmisbaar binnen iedere organisatie. De bedrijfshulpverlener verleent hulp bij ongewenste situaties binnen een organisatie, die de veiligheid of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

Hoe heeft u de bedrijfshulpverlening binnen uw bedrijf geregeld?

Als er bijvoorbeeld een brand uitbreekt, iemand bezeert zich of misschien is er wel een ontruiming nodig, dan weet de bedrijfshulpverlener wat te doen in deze situatie. Bedrijfshulpverleners nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken tot de professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.

Arbeidsomstandighedenbeleid

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bedrijfshulpverleners aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bedrijfshulpverleners moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Aandachtspunten voor een goede bedrijfshulpverlening

  • Laat bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscursus volgen. Het advies is om een herhaling te volgen binnen 1 jaar en 3 maanden.
  • Spreid bedrijfshulpverleners zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, zodat er in geval van nood snel gehandeld kan worden.
  • Het is verstandig om medewerkers met een interne functie aan te stellen als bedrijfshulpverlener.
  • Verplicht werknemers niet om bedrijfshulpverlener te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever.

Trainingscentrum Vlissingen

Trainingscentrum Vlissingen biedt talloze mogelijkheden om uw bedrijfshulpverlening tot een hoger niveau te brengen. Het oefenterrein beschikt over diverse oefenobjecten waardoor de BHV trainingen realistisch en praktijkgericht zijn. Om de kwaliteit van ons cursusaanbod te waarborgen werken wij uitsluitend met gediplomeerde brandweerinstructeurs en NRR (Nederlandse Reanimatieraad) instructeurs, met veel praktijkervaring.

Om de cursus actief en leerzaam te houden voor terugkerende cursisten passen wij ieder jaar het programma aan.

Meer informatie over TRAININGSCENTRUM VLISSINGEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!