Hoe kan een ondernemingsraad optimaal functioneren?

  • Onderwijs & Training

Een ondernemingsraad is een waardevol bedrijfsorgaan. Mits je als bedrijf weet hoe jouw OR het beste uit zichzelf kan halen. Accessio Training & Advies traint en adviseert OR’en opdat zij samen met bestuurders aan de toekomstvisie van het bedrijf kunnen werken.

Hoe kan een ondernemingsraad optimaal functioneren?

Veranderende wetgeving op OR’en

Een goed werkende ondernemingsraad kent voordelen voor zowel de bestuurder als de medewerker. Toch heeft niet ieder bedrijf of OR de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Door veranderende wetgeving worden ondernemingsraden ook nog eens geacht mee te denken en mee te praten. Niet enkel reageren en controleren, maar vanuit een eigen visie invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering.

Accessio Training & Advies

Visiegericht optreden vraagt andere, nieuwe vaardigheden van een OR dan in een puur controlerende rol. Vaardigheden die met Accessio Training & Advies graag aan u overbrengt. Want, zo weet Accessio Training & Advies, hier ligt een kans. Neem een ingrijpend veranderingsproces binnen uw bedrijf. Dit kan grote gevolgen hebben voor de medezeggenschap van medewerkers. Als OR wil je hier adequaat mee omspringen.

Van reactieve naar proactieve ondernemingsraden

Een ondernemingsraad kan er in het geval van een veranderingsproces voor kiezen om onderzoek te doen naar de gevolgen. Wat betekent dit voor de organisatie en het personeel? Maar de OR kan er ook voor kiezen om een deel bij externe deskundigen neer te leggen. Uiteindelijk wil iedere OR goed ingelezen en in open dialoog met de bestuurder mee kunnen denken. Hier zien we duidelijk een transformatie van reactief naar proactief handelen.

Gedeelde visie

Er bestaan twee hardnekkige misvattingen als het gaat om ondernemingsraden. Aan de ene kant zijn er medewerkers die twijfelen of hun inspanningen daadwerkelijk iets opleveren. Aan de andere kant zijn er bestuurders die een OR als ballast ervaren. Juist door samen te werken, de dialoog aan te gaan met een gedeelde visie als vetrekpunt, kunnen belangrijke thema’s effectief worden aangepakt.

Vragen worden beantwoord tijdens themabijeenkomsten

Ieder OR-lid worstelt wel met bepaalde vragen. Vaak komen er vragen naar boven als: “Hoe vermijden we onbegrip?” of “Hebben we voldoende kennis van zaken” en veel OR-leden willen weten hoe ze om moeten gaan met bestuurders. Accessio Training & Advies geeft hierop antwoorden tijdens themaworkshops en maatwerk OR-trainingen. Zoals bijvoorbeeld de themabijeenkomst “succesvol overleg met de bestuurder”.

Rol van de bestuurder

Naar zo’n themabijeenkomst komen zowel werknemers als bestuurders. Naast het trainen en inspireren van ondernemingsraden, doet Accessio Training & Advies namelijk ook een beroep op de rol van bestuurders.“Daag de OR uit om met adviezen te komen, om draagvlak te creëren”, is de boodschap van Hans Broere van Accessio Training & Advies aan bestuurders. “Je bent de coach van je eigen OR”, vervolgt hij.

Accessio Training & Advies biedt maatwerktrainingen

Boere wil mensen triggeren om een omslag te maken. Zo heeft Hans Boereeen succesvolle OR een visie op haar eigen werk, op de toekomst van het bedrijf. Tegen bedrijven die hier nog mee worstelen, zegt hij dan ook: “laat ons meedenken. Onze trainingen en adviezen zijn altijd maatwerk. En dat levert in de praktijk een win-win situatie op.” Zo heeft Accessio Training & Advies al meerdere ondernemingsraden en bestuurders dichter bij elkaar gebracht.

Naast trainingen, en workshops op maat, verzorgt Accessio Training & Advies hulp bij het vormen van een OR-team, coaching van het dagelijks bestuur van de OR en begeleidt het reorganisaties/fusies. Het is slechts een greep uit een zeer uitgebreid maatwerkdienstenpakket. Voor meer informatie kunt u bellen naar een van de adviseurs via 0165 745 245

Auteur: Bouke Tuit

Meer informatie over ACCESSIO ARBEIDSDIENSTEN B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!