Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren?

  • Arbeidsmarkt

Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren of hoe kan ik het beste uit mijn mensen halen, is een vraag die bij vele leidinggevenden en misschien ook bij u leeft. U heeft hiertoe al van alles gedaan, met uw mensen gesproken, ze overtuigd van de noodzaak van ander gedrag en houding, cursussen aangeboden, procedures bedacht ter verbetering van en tot op heden heeft niets het resultaat gebracht wat u voor ogen heeft.

Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren?

Is het dan toch waar dat wij anderen niet kunnen motiveren, omdat mensen dat alleen zelf kunnen? 

Intrinsieke motivatie

Veel pogingen om medewerkers te motiveren leiden tot teleurstelling. Dit komt omdat veel leidinggevenden meer kennis hebben van producten en processen dan van mensen en hun gedrag. Wist u dat medewerkers in basis altijd gemotiveerd zijn en dat zij, net zoals werkgevers, beschikken over een altijd aanwezige intrinsieke motivatie? Dat wil echter nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. Dat laatste hangt namelijk in sterke maat af van de kwaliteit van leidinggeven.

De 80 – 20 regel

Stel, 80% van wat uw medewerker doet is goed, 20% zou hij kunnen verbeteren. Een goede positiebepaling om op door te bouwen lijkt het. Echter, wanneer u consequent die 80% negeert en er veelal onbewust voor kiest uw aandacht te richten op de resterende 20%, dan creëert u met alle goede wil een gedemotiveerde medewerker. Is dit uw stijl en uw aanpak, en doet u dit met al uw medewerkers, dan is het wellicht een juiste diagnose om te stellen dat u zich met uw medewerkers op een doodlopende weg beweegt. Door medewerkers niet bewust en waarderend aan te spreken op datgene wat er al is, ontkent u de al aanwezige beweging en raakt mensen in hun behoefte dat ze gekend en erkend willen worden. U verandert uw resultaten, wanneer u leert, uw mensen eerst aan te spreken op hun kwaliteiten en datgene wat ze goed doen en ze vervolgens zélf te laten ontdekken wat er nog beter kan!

Ondernemer

Mensen zijn bezielde wezens die zich niet als instrument willen laten inzetten, maar eigen drijfveren, emoties, ambities en geschiedenis hebben. Mensen beschikken over kennis, vaardigheden en talenten. Zie en spreek uw medewerkers daarom consequent aan als ondernemer, die kan ondernemen met deze kennis, vaardigheden en talenten.

Medewerking van de medewerker

De succesbepalende factor bij u als leidinggevende ligt in de wijze waarop u inhoud geeft aan het scheppen van voorwaarden om succes bij uw medewerkers mogelijk te maken en de ondersteuning hierin. Sta achter uw mensen, kom voor ze op, toon oprechte interesse, informeer ze over de lusten en de lasten van het bedrijf en neem samen de tijd om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar van gedachten te wisselen hoe u het morgen nog beter kunt doen. Dat wat iemand raakt, zet hem in beweging.

Weet u wat uw mensen beweegt? Om dit te ontdekken is het van belang dat u zich verdiept in zowel de medewerker als in de mens. U zult creativiteit ontdekken, passie, prachtige werkbare ideeën en mogelijk kritische opmerkingen die essentiële zaken kunnen blootleggen. Wees er echter ook op voorbereid, dat u gaandeweg kunt ontdekken, dat u en uw stijl van leidinggeven de grootste belemmering kunnen zijn voor de door u gewenste motivatie.

Belangrijkste les

Leiderschap is geen positie, het is een keuze! Wanneer u anderen wilt motiveren en inspireren, begin deze wens en opdracht dan altijd bij uzelf. want alleen een geïnspireerd leider is in staat om anderen te inspireren. Iemand die zelf bewogen is door het werk wat hij doet, is pas in staat om de bewogenheid van anderen te voeden en te versterken.

Welke drijfveren heeft u en uw collega?

Om effectief te kunnen communiceren en de samenwerking te verbeteren, is het van belang dat je de ander beter gaat begrijpen nadat je inzicht in jezelf hebt gekregen. Welke drijfveren heeft de ander? Komen deze overeen met je eigen drijfveren of zitten ze die juist in de weg? Of, nog vervelender: kosten deze andere drijfveren je zelfs energie? Hoe beter je de drijfveren van jezelf en de ander begrijpt, hoe makkelijker het wordt om effectiever samen te werken.

Meinselect werkt met MyDrives kleurenanalyses, wilt u weten wat uw drijfveren zijn? Neem dan contact op voor meer informatie!

Meer informatie over MEINSELECT:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!