Iedereen toekomstbestendig met de professional?

  • Arbeidsmarkt

Het is de hoogste tijd dat álle bedrijven lenige professionals in huis krijgen zodat flexibiliteit en proactiviteit van medewerkers universele eigenschappen zijn.

Iedereen toekomstbestendig met de professional?

Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt zich op te splitsen in twee kampen: aan de ene kant de starre, vaak grote bedrijven die maar moeilijk kunnen meebewegen met veranderingen. En aan de andere kant de kleine flexibele netwerkorganisaties met lenige professionals.

Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft,’ zo luidt een uitspraak van Mark Twain. En hij heeft gelijk. Zeker in een tijd als deze is het ‘voorspellen van de toekomst’ schier onmogelijk geworden. Vraag maar aan bedrijven als Nokia,V&D of de failliete reisgroep Oad. Deze bedrijven hebben niet alleen met elkaar gemeen dat ze na een lang en gezond leven vrij plotseling ten onder zijn gegaan, ze hebben te laat, of helemaal niet, gereageerd op veranderingen in de omgeving.

Deze voorbeelden illustreren precies de uitdaging waar grote en ook kleine, traditionele organisaties voor staan: ze moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Dat geldt voor grote banken in Nederland, maar dat geldt evenzeer voor het reisbureau, een productiebedrijf of de schoenenwinkel om de hoek. Wie niet lenig, snel, alert en kundig is, heeft het zwaar en loopt de kans het niet te overleven.

Gedroomde medewerkers van vandaag

Een bedrijf kan echter alleen maar lenig, snel en alert zijn als de processen in de organisatie dit toestaan en lenigheid ook terug te vinden is in de medewerkers. Zij zijn het immers die een bedrijf maken of breken, en zij zijn het ook die zorgen voor flexibiliteit of wendbaarheid, ofwel ‘agility’. Deze zo geliefde eigenschappen bij het personeel worden alleen maar sterker en groter wanneer medewerkers een professional zijn in hun vakgebied, en tegelijkertijd een brede achtergrond hebben omdat ze in veel verschillende banen en sectoren hebben gewerkt. Dat verbreedt hun kijk op de werkelijkheid. Doorgewinterde specialisten met een nauwe focus zien tenslotte vaak niet wat er buiten hun blikveld gebeurt.

Breed inzetbare mensen, die veel om zich heen hebben gekeken, die proactief kunnen denken en handelen, en die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun acties, zien dat vaak beter. Hun kennis en ervaring helpt om te weten wat er elders te koop is. Ze zijn verantwoordelijk én ze zijn zelfstandig, ze zijn creatief én verbonden, breed inzetbaar én alert én specialistisch én wendbaar. In feite zijn dit de ingrediënten voor de professional anno nu. En in feite kunnen we dit predicaat plakken op álle medewerkers in bedrijven. Van laag tot hoog in de organisatie, en of een bedrijf nu groot of klein is. Iedereen moet vandaag de dag een professional zijn. Dat geldt voor de administratief medewerker bij een webwinkel. Dat geldt voor een verwarmingsmonteur. En dat geldt ook voor een verkoper in een elektronicaconcern.

Bedrijven hebben ‘overalkunners’ nodig

Bedrijven die hun medewerkers werven, selecteren en inzetten als professionals, ofwel als medewerkers die weten waar ze het over hebben, zelfstandig en proactief kunnen en mogen opereren, en die voor verschillende opdrachtgevers in verschillende sectoren hebben gewerkt, maken een goede kans de turbulentie in de markt en economie het hoofd te kunnen bieden. Bedrijven hebben deze ‘overalkunners’ nodig. 'Overalkunners' met verstand van zaken, die op verschillende posities kunnen worden ingezet. En dat kan alleen in een omgeving die brede kennis en diversiteit omarmt, die medewerkers de ruimte biedt voor eigen inzichten, ideeën en verantwoordelijkheden, en die verder kijkt dan wat er op het cv van de medewerker staat. Talent is immers een breed begrip. Wie in gesprek gaat met medewerkers, komt erachter dat deze professionals vaak over veel meer talenten beschikken dan ze tot dan toe hebben kunnen laten zien.

Langzaam maar zeker dringt bij de traditionele bedrijven het besef door dat starheid moet plaatsmaken voor lenigheid. Multidisciplinaire omgevingen doen het vandaag de dag nu eenmaal beter dan afgeschermde ‘silo’s’ waar onder andere menig multinational groot mee is geworden. En dus zien we dat een bedrijf als ING inmiddels een taskforce Nieuw Organiseren in het leven heeft geroepen. Deze moet ervoor zorgen dat medewerkers en teams meer autonomie krijgen zodat ze sneller kunnen inspelen op veranderingen. Ook wil de organisatie meer gebruik maken van de veelzijdigheid van hun medewerkers. Ook dat gaat helpen om de organisatie leniger te krijgen. Een mens is tenslotte meer dan één talent alleen, zo concludeert men. Iedere professional weet dat natuurlijk al lang van zichzelf.

Hyperspecialist versus ‘Overalkunner’

In het tijdperk van de kennisarbeid is naast de benodigde ‘overalkunner’ ook behoefte aan hyperspecialisatie. Werk dat voorheen door één persoon werd uitgevoerd, wordt in kleinere, meer specialistische stukjes gehakt en wordt gedaan door meerdere specialisten, waar zij zich ook bevinden. Deze opdeling en distributie kan leiden tot verbetering in kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en kosten. Deze hyperspecialisten hebben wel kans om de binding met het grotere geheel te verliezen vanwege het eenzijdige en opgedeelde karakter van het werk.

Benieuwd naar de voordelen van de ‘overalkunners’?

Meer informatie over OLYMPIA UITZENDBUREAU BERGEN OP ZOOM:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!