Innoveren in de zorg is van groot belang

  • Farma & Zorg

Innoveren in de zorg is van groot belang. Daarom is Syntens met een breed netwerk actief in de topsector Life Sciences & Health.

Innoveren in de zorg is van groot belang

We moeten er samen voor zorgen dat we de Nederlandse gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk houden, en we dienen binnen de beschikbare omvang van de beroepsbevolking te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar zorg. Innovaties bieden oplossingen voor deze vraagstukken. Syntens Innovatiecentrum ondersteunt u bij het verder professionaliseren van uw bedrijf en biedt u deskundig advies bij uw vraagstukken over innovatie en groei.

Met een grote groep hoogopgeleide professionals bedient Syntens een breed netwerk in de gezondheidszorg en is zij actief in de topsector Life Sciences & Health. Via diverse projecten voor landelijke en regionale overheden worden innovaties in de gezondheidszorg gestimuleerd. MKB-bedrijven zijn bij uitstek geschikt om de kansen die de sector biedt te benutten. Vraag en aanbod in de complexe, maar stabiel groeiende sector komen steeds vaker bij elkaar. De tijd om de uitdagingen op te pakken is nu!

Uitdagingen

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor belangrijke uitdagingen. Samen dienen we de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat we met de beschikbare menskracht kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar zorg door bijvoorbeeld de vergrijzing. Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlanders niet alleen de collectieve lasten, maar ook de economische kansen van de gezondheidszorg gaan zien?

Betaalbaar en toegankelijk

In de zorg is steeds meer mogelijk door de ontwikkeling van nieuwe therapieën en behandelingen. Goede zorg wordt goed gebruikt. Daarbij vergrijst Nederland waardoor de zorgkosten meer en meer oplopen. We moeten dus op zoek naar innovaties die de zorg betaalbaar en toegankelijk houden.

Groeiende vraag

De zorgvraag groeit. Werk in de zorg is arbeidsintensief. Maar Nederland ontgroent en het aantal werkenden neemt af. Zo staat de sector voor een groeiend tekort aan 'handen aan het bed'. De meest kansrijke oplossing is: slimmer werken in de zorg door toepassing van technologie.

De zorg is ook een sector met een stabiele economische groeicurve. Nederland staat met haar zorg in de wereldtop; een positie die met duurzame technologie nog kan worden versterkt. Ondernemers in het MKB vinden nieuwe business in de zorgsector door slimme ideeën en oplossingen voor zorgverleners te ontwikkelen.

Missie

Syntens streeft ernaar meer aandacht te genereren voor slimmer werken in de zorg. Hiermee houden we de kosten in de hand en geven we de zorg een positieve impuls. Maar natuurlijk gaat dit niet vanzelf, we moeten de zorgmarkt een handje helpen. Syntens wil daarom de zorgsector faciliteren door gezondheidszorg en ondernemerschap met elkaar te verbinden, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar opschaling en internationalisering van slimme oplossingen en behoeftegestuurde innovaties.

Kennis en advies

Om te kunnen innoveren is kennis en informatie nodig. Marketingkennis bijvoorbeeld, om te weten welke nieuwe afzetmarkten uw bedrijf kan bereiken. Wilt u weten van welke innovatiekansen uw onderneming kan profiteren? Maak dan een afspraak met Syntens. Uw persoonlijke adviseur kent de sector en de markt en is daarmee een sparringpartner voor ondernemers die verder kijken of willen samenwerken in innovatieprojecten.

Dit artikel is geschreven door Willo Eurlings, Regionaal Innovatiemanager Healthcare & Life Sciences bij Syntens Innovatiecentrum.
Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!