Is WKO-installatie de juiste oplossing voor verduurzaming zorgvastgoed

  • Bouw

Zorgorganisaties willen hun vastgoed verduurzamen. Dat draagt namelijk wezenlijk bij aan het comfort van cliënten en een betere Total Cost of Ownership (TCO). Bovendien voldoen ze daarmee aan de overheidsopdracht om hun vastgoed gasloos te maken. Daarom is de Warmte Koude Opslag (WKO)-installatie aan een opmars begonnen.

Is WKO-installatie de juiste oplossing voor verduurzaming zorgvastgoed

Toch zitten er aan de installatie en exploitatie van deze natuurlijke, milieuvriendelijke energieopwekking de nodige haken en ogen, zo stelt HEVO. Juist bij zorgvastgoed. Zaak is om alle, veelal complexe, factoren goed in kaart te brengen om zo voor de juiste oplossing te kunnen kiezen.

WKO-installatie in zorgvastgoed

Natuurlijk is een WKO-installatie geschikt om zorgvastgoed duurzaam, gasloos of BENG te maken. Is dat ook uw eerste gedachte? Logisch, want deze milieuvriendelijke, natuurlijke manier om een gebouw te koelen en te verwarmen is een voor de hand liggende keuze. Maar is het ook de juiste? Die vraag werpt zich in de weerbarstige praktijk steeds vaker op. Want net als bij de WKO-installatie zelf draait het bij de keuze om een perfecte balans, waarbij alle factoren precies in evenwicht moeten zijn. Juist daarom is het belangrijk om vooraf grondig te onderzoeken of een WKO de vaak hooggespannen verwachtingen waar kan maken.

Goed onderzoek noodzakelijk

Dat onderzoek- en afwegingsproces is niet eenvoudig. Simpelweg omdat de doordachte keuze voor een WKO afhangt van veel complexe factoren. ‘Bovendien zijn een groot aantal factoren technisch, wettelijk en juridisch van aard. Daarom loont het de moeite om een onafhankelijk expert gedegen advies te laten uitbrengen’, vindt Jean-Marc Vloemans, senior adviseur Expertisecentrum bij vastgoedexpert HEVO. ‘Het aanleggen van een WKO-systeem is een uiterst kostbare zaak en gaat gepaard met grote vergunningsverantwoordelijkheden en relatief hoge onderhoudskosten. In de praktijk kunnen onzekere factoren - zoals het aanboren van de juiste waterlaag - zorgen voor hoge onvoorziene kosten. Ook het goed inregelen, onderhouden en monitoren van een WKO-installatie is complex, waardoor opbrengsten en kosten uit verhouding kunnen raken.

WKO-installatie goede oplossing

Dat kan grote financiële consequenties in de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van de WKO-installatie hebben. Bovendien kan het systeem ook nog nadelige gevolgen voor het comfort van de gebruikers van een gebouw hebben. Zeker bij zorgvastgoed is dat minstens zo belangrijk.’ Daarmee wil Jean-Marc de WKO-installatie beslist niet wegzetten als een problematisch systeem. Integendeel: ‘WKO kan een geweldige oplossing zijn vanwege het hoge energieopwekkingsrendement en de lage energietransportkosten. Maar je moet de afweging maken op basis van volledige en juiste informatie en in die afweging ook ander gasloze opties meenemen.’

Lees het complete artikel op de website van HEVO. 

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!