Jeugd-LIV biedt jaarlijkse tegemoetkoming bij jonge minimumloners

  • Financieel & Juridisch

Sinds 1 januari 2018 kunnen bedrijven een beroep doen op het jeugd-LIV: een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. De extra loonkosten die deze verhoging met zich mee brengt, worden op deze manier gedekt.

Jeugd-LIV biedt jaarlijkse tegemoetkoming bij jonge minimumloners

Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV moet de werknemer in kwestie voldoen aan drie voorwaarden. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, moet hij of zij een gemiddeld uurloon ontvangen dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn of haar leeftijd en moet de werknemer op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar zijn geweest.

Bedragen jeugd-LIV

Heeft een werkgever voor een werknemer recht op het jeugd-LIV? Dan krijgt de werkgever een bedrag per verloond uur. Het bedrag per uur verschilt per leeftijd. Hoeveel het voordeel precies is, hangt af van zowel het aantal verloonde uren als van de leeftijd van de werknemer.

Leeftijd 31 december

Jeugd-LIV per werknemer per verloond uur

Maximaal jeugd-LIV per werknemer per jaar

18

€ 0,23

€ 478,40

19

€ 0,28

€ 582,40

20

€ 1,02

€ 2.121,60

21

€ 1,58

€ 3.286,40

In 2018 is het jeugd-LIV 1,5 keer zo hoog als in 2019. Dit komt omdat het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 werd verhoogd, terwijl het jeugd-LIV pas per 1 januari 2018 is ingevoerd. Daarnaast geldt de eis van minimaal 1.248 verloonde uren van het LIV niet voor het jeugd-LIV.

Jeugd-LIV voor Bbl-leerling

Een werkgever die gebruik maakt van bbl-leerlingen kan ook in aanmerking komen voor het jeugd-LIV. De werkgever krijgt deze tegemoetkoming als hij de bbl-leerling betaalt volgens het wettelijk minimumjeugdloon dat hoort bij zijn leeftijd. De werkgever mag de bbl-leerling ook minder betalen dan het wettelijk minimumjeugdloon. Doet hij dat, dan is er geen recht op jeugd-LIV.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!