Kies een kantooromgeving die voor je werkt!

  • Zakelijke dienstverlening

Goed functionerende mensen op de werkvloer: ze zijn goud waard. Ze werken namelijk efficiënter, zijn gemotiveerder en presteren beter. Bovendien voorkomt het uitval en ziekteverzuim. En juist dat is een grote kostenpost voor ondernemers. Maar hoe zorg je dat medewerkers prettig kunnen werken en het beste uit zichzelf kunnen halen? Een goede werkplek speelt daarin een hoofdrol!

Kies een kantooromgeving die voor je werkt!

“Veel organisaties beseffen niet hoe groot de invloed van de inrichting is op de prestaties en het welzijn van medewerkers. Als zij in de juiste flow hun werk kunnen doen, heeft dat een enorm positief effect op je organisatie, ” vertelt Willem Adriaanssen. Als huisvestingsexpert helpt hij ondernemers om op alle fronten winst te boeken met een doordachte inrichting. “90 procent van de bedrijfskosten bestaat uit personeelskosten. Met een goed functionerende en inspirerende werkomgeving dalen de verzuimkosten, stijgt de productiviteit, verbetert de output, blijven medewerkers gemotiveerd en kun je ze ook op lange termijn boeien en binden.” 

Zinvolle investering

Investeren in een slim werkconcept loont dus op allerlei fronten. Waarom gebeurt dat dan nog zo weinig? Sterker nog: Willem Adriaanssen ziet vaak precies het tegenovergestelde: “De kantoorinrichting is vaak een sluitpost. Dat komt omdat men het als een kostenpost ziet in plaats van een zinvolle investering. Te vaak kiest men voor standaard of goedkopere en vooral inspiratieloze oplossingen die door medewerkers niet als stimulerend worden ervaren. Zonde, want de kosten van de kantoorhuisvesting beslaat gemiddeld maar 9 procent van de bedrijfskosten. Met die 9 procent kun je heel effectief sturen op je grootste kostenpost: personeelskosten. Bovendien is het een mythe dat een doordachte inrichting veel duurder is dan een standaard oplossing. Het draait niet om geld, maar om het doordenken van de behoeften van je medewerkers.”

Leegstand is duur

De meeste ondernemers beseffen dat leegstand duur is. Daarom zijn ze zuinig met het aantal vierkante meters in hun pand. “Maar in de praktijk is er toch veel verborgen leegstand,” aldus Willem Adriaanssen. “ Veel werknemers zijn regelmatig afwezig, omdat ze bijvoorbeeld de deur uit zijn of parttime werken. Ik help ondernemers bij het verhogen van de zogenoemde bezettingsgraad van werkplekken. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er letterlijk en figuurlijk genoeg ruimte is om te werken. Daar hoort ook ruimte voor overleg en ‘natuurlijke ontmoetingsplekken’ bij. Juist tijdens spontane ontmoetingen ontstaan de beste ideeën. Bovendien is het niet meer van deze tijd om vanaf je eigen eilandje te werken. Samenwerking – binnen alle geledingen – wordt steeds belangrijker. Met een goede inrichting stimuleer je dat.” Ondernemers kunnen dus met een doordachte inrichting bij hun huidige medewerkers positieve effecten verwachten. Daarnaast is het ook een manier om in de toekomst medewerkers te boeien en binden. Willem Adriaanssen: “ De arbeidsmarkt is booming. Het aantal beschikbare arbeidskrachten krimpt snel. Getalenteerde mensen kunnen kiezen bij we ze willen werken. Een stimulerende werkomgeving maakt je tot een aantrekkelijke werkgever: voor nieuwe én bestaande medewerkers. Zorg dus dat je daarmee mensen bindt en boeit.”

Draagvlak creëren

De meerwaarde van een goede kantoorinrichting is wel duidelijk. Maar hoe pak je dat aan? “Samen met je medewerkers,” stelt Willem Adriaanssen. “De eerst stap is vaak het lastigste. Mensen vinden het lastig hun oude situatie los te laten. Geef jezelf én je medewerkers houvast door eerst samen te definiëren waar je heen wilt. Hoe wil je gaan werken en wat kan of moet beter of anders? Het antwoord op die vragen maakt duidelijk welk type werkplekken nodig zijn. Als dit proces samen doorloopt, creëer je draagvlak voor veranderingen.” Daarbij waarschuwt Willem Adriaanssen nadrukkelijk voor een bekende valkuil. “Presenteer de nieuwe inrichting niet als een bezuiniging of goedkope oplossing. Dat roept begrijpelijkerwijs weerstand op. Luister echt naar wat je medewerkers nodig vinden en betrek hen bij het opstellen, uitwerken en invoeren van het werkconcept.”

Houvast met flexibele inrichting

Een doordacht werkconcept geeft ondernemers alle vrijheid om te sturen op output én medewerkerstevredenheid. Willem Adriaanssen legt dat graag uit. “Organisaties kunnen tegenwoordig niet meer ver vooruit plannen, omdat de dynamiek in de markt te groot is. Kies daarom voor een flexibel kantoorconcept. Zo voorkom je dat je veel en vaak moet verbouwen. Essentieel is om een flexibele, inspirerende werkomgeving te realiseren, waarmee je ook aantrekkelijk blijft als werkgever. Medewerkers hebben verschillende taken, die eigenlijk ook om een andere werkomgeving vragen. Voor een taak die concentratie vereist, heb je stiltewerkplekken nodig. In een ruimte die ontmoeting stimuleert, zullen medewerkers en bezoekers beter, efficiënter en meer open-minded overleggen. En een inrichting die focust op onderling contact zorgt er voor dat meer relevante informatie oppikt. Daardoor ga je vanzelf meer met elkaar samenwerkingen. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers juist door deze flexibele inrichting meer houvast krijgen. Daarnaast krijgen ze meer lol in hun werk en presteren ze beter. Met een goed kantoorconcept faciliteer je medewerkers dus optimaal, zodat ze in een flow hun werk goed kunnen doen!”

Willem Adriaanssen is partner bij vastgoedexpert HEVO in ‘s-Hertogenbosch. Hij ontwikkelde het concept Office2Flow dat zorgt dat medewerkers in een inspirerende omgeving hun werk optimaal kunnen uitvoeren. 

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!