Laat bij cv-onderhoud ook het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal inspecteren!

  • Bouw

U stelt prijs op comfort en veiligheid, dus laat u regelmatig uw cv-instal­latie inspecteren. Maar hoe staat het met het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal?

Laat bij cv-onderhoud ook het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal inspecteren!


U stelt prijs op comfort en veiligheid, dus laat u regelmatig uw cv-instal­latie inspecteren. Om energie te besparen, hebt u wellicht uw VR-ketel al laten vervangen door een efficiënte, energiezuinige HR-ketel. Maar hoe staat het met het rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal? Is dat ook aangepast op de nieuwe ketel?

Warco van der Waal, VvE-manager bij VB&T VvE Diensten in Eindhoven, wilde weten hoe de stand van zaken is bij de VvE’en die hij in beheer heeft. Samen met Van den Hoff Installa­tiebedrijf BV (ook in Eindhoven) ontwikkelde hij een quick scan die de staat van de rookgasafvoer en de luchttoevoer snel in kaart brengt. Van den Hoff is aangesloten bij het VvE InstallatieNetwerk Nederland.

Wij willen voor alle com­plexen die we in beheer hebben, weten wat detechnische en financiële consequenties zijn van de vervanging van VR- door HR-ketels. Als een nieuwe ketel is aangesloten op een oud rookgasafvoerkanaal, kan dat levens­gevaarlijk zijn. Een rookgasafvoer heeft ongeveer dezelfde levensduur als een ketel en dat weet niet iedereen. De afvoer is niet altijd eigendom van de VvE, maar er is natuurlijk wél een geza­menlijk gezondheids-en veiligheidsbe­lang. Vervanging kost geld en de VvE moet zich daarop kunnen voorberei­den. Vandaar die quick scan.

We hebben een pilotproject gekozen: de VvE Don Boscostraat in Eindhoven, een complex dat ca. 18 jaar oud is. Daar hebben we een aanpak ontwik­keld die we ook op andere VvE’en kunnen toepassen. We hebben veel vertrouwen in Van den Hoff: het bedrijf beschikt over de nodige know how en men wil graag met ons mee­denken. We hebben al veel van elkaar geleerd! Vooral de proactieve houding vinden we heel belangrijk.”

Veiligheid

Jan van den Hoff, directeur van het installatiebedrijf: “De bedrijven die zijn aangesloten bij het VvE Installatie-Netwerk Nederland zien de rookgas­afvoer en de luchttoevoer als een belangrijk onderwerp, want de veilig­heid van de bewoners is van groot belang. HR-ketels zijn een eerste stap om op energie(kosten) te besparen, maar ze kunnen niet zomaar worden aangesloten op het bestaande rook­gasafvoerkanaal. Deze nieuwe cv-ketels zorgen voor meer condens in het afvoerkanaal. Als dat gemaakt is van dun aluminium, kan het gaan roesten. Dan kunnen er rookgassen (zoals koolmonoxide) in de appartementen komen; zeker als de ventilatieroosters in de ramen dicht zijn (om tocht en kou te voorkomen). Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.”

Reserveren!

“Veel, wat oudere, complexen beschik­ken nog over systeemgebonden instal­laties. De ketels zijn al lang vervangen door moderne exemplaren, maar aan de rookgasafvoer is niets gedaan. Vaak door onwetendheid, maar ook wel doordat alleen wordt gekeken naar de kosten. Overigens hoef je niet altijd een compleet nieuw kanaal aan te leggen. We kunnen in een aantal gevallen gebruik maken van een voe­ring in de bestaande rookgasafvoer. In alle gevallen geldt dat er wel moet worden geanticipeerd op dit onder­houd. Daarom is het een goede zaak als de VvE de kosten voor onderhoud en inspectie van het rookgasafvoerka­naal opneemt in de meerjarenbegro­ting. Dan weet je zeker dat veiligheid en comfort gegarandeerd zijn.”

Meer informatie over HOFF INSTALLATIEBEDRIJF B.V., VAN DEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!