Let op medezeggenschap bij doorstart van onderneming

  • Financieel & Juridisch

Recent heeft de Hoge Raad in een belangrijk arrest geoordeeld dat de curator voor de voortzetting of doorstart van een onderneming advies moet vragen aan de ondernemingsraad (OR). BDO geeft nader uitleg over deze ontwikkeling.

Let op medezeggenschap bij doorstart van onderneming

Tot op heden was de gedachte dat dit in faillissementssituaties, waarbij de onderneming een doorstart maakt, niet het geval is. Als gevolg van het oordeel van de Hoge Raad is de positie van de werknemer flink versterkt in geval van een doorstart van onderneming.

Adviesrecht ondernemingsraad

De OR is het belangrijkste orgaan voor medezeggenschap van de werknemers binnen een onderneming. Het instellen van een OR is verplicht bij vijftig werknemers of meer.

Bepaalde besluiten van een ondernemer kunnen grote gevolgen met zich brengen voor werknemers. Om de belangen van de werknemers te beschermen is in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaald dat de ondernemer over bepaalde (voorgenomen) besluiten advies moet vragen aan de OR. Het gaat dan om belangrijke beslissingen van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard. Zo moet een ondernemer elk besluit aan de OR voorleggen waarmee de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan wordt beoogd. Ook het voorgenomen besluit tot het overdragen van de zeggenschap van een onderneming dient de ondernemer aan de OR voor te leggen.

Doorstart van onderneming

Het aan de OR toekomende adviesrecht ziet in principe niet op besluiten tot verkoop van goederen en op ontslag van werknemers in faillissementssituaties, ook niet als de verkoop of het ontslag tot gevolg heeft dat de onderneming wordt beëindigd. Indien de verkoop van activa echter plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming door dezelfde of een andere onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, heeft de OR wél een adviesrecht. De curator mag in bepaalde situaties dan wel afwijken van de formele regels die gelden in het kader van het adviesrecht.

Contact

Heeft u vragen die te maken hebben met de doorstart van een onderneming, of andere arbeidsrechtelijke vragen? De arbeidsjuristen van BDO Legal  helpen u hier graag bij. Neem contact op per e-mail of bel (070) 338 08 30 (Rijswijk) / (073) 640 57 99 (Den Bosch) / (030) 284 99 60 (Utrecht).

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!