Letselschade door een bedrijfsongeval? Dit moet u doen

  • Arbeidsmarkt

Wanneer een werknemer letselschade oploopt als gevolg van een bedrijfsongeval, is dat natuurlijk ontzettend vervelend. Niet alleen voor de werknemer, die er mogelijk fysieke en/of psychische klachten aan overhoudt, maar ook voor het bedrijf zelf.

Letselschade door een bedrijfsongeval? Dit moet u doen

De werknemer moet betaald blijven worden als er sprake is van arbeidsongeschiktheid en in veel gevallen wordt het bedrijf aansprakelijk gesteld. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u moet doen als er sprake is van blijvend letsel bij uw werknemer.

Meld het bedrijfsongeval

De belangrijkste stap die u moet ondernemen, is het bedrijfsongeval melden bij de arbeidsinspectie. Dit moet u altijd doen als er sprake is van blijvend of langdurige letsel. Als de werknemer moet worden opgenomen in het ziekenhuis, meldt u het ook bij de arbeidsinspectie. De letselschade kan zowel fysieke klachten als psychische klachten bevatten, zoals angstklachten of een burn-out. Als u het bedrijfsongeval niet meldt, riskeert u een boete die kan oplopen tot 4.500 euro. De arbeidsinspectie kan ook een onderzoek instellen als er geen melding van gedaan is.

Onderzoek

De arbeidsinspectie zal een onderzoek instellen naar de oorzaak van het bedrijfsongeval. Naar aanleiding van het onderzoek kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Dit gebeurd in het geval er onvoldoende is voldaan aan de zorgplicht en er onvoldoende bewijzen zijn om de werknemer aansprakelijk te stellen op grond van roekeloosheid of opzet.

Loonschade verhalen

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet veroorzaakt is door fouten in het bedrijf, maar door schuld van een ander, dan is het mogelijk om loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. In de meeste gevallen is dat de verzekeraar van de derde partij. Het nettoloon, re-integratiekosten en administratiekosten kunnen dan vergoed worden. Dit geldt dus echter alleen als er een derde partij bij betrokken is die als veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval. Uitgesloten moet worden dat de letselschade is voortgekomen door fouten op de werkvloer. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!