Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen

  • Financieel & Juridisch

De premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte werknemer zijn onlangs vervangen door een loonkostenvoordeel (LKV). Dit levert u een aantrekkelijke tegemoetkoming op als u een uitkeringsgerechtigde oudere of iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers geïntroduceerd. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

  • LKV oudere werknemer (56+)
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, verschillen per loonkostenvoordeel. Wel geldt voor alle LKV's dat de werkgever een doelgroepverklaring voor de werknemer moet hebben.

Hoogte van het loonkostenvoordeel

Hoeveel loonkostenvoordeel u ontvangt, hangt af van de doelgroep waartoe uw werknemer behoort. Betreft het een oudere werknemer (56 jaar of ouder), een arbeidsgehandicapte werknemer of is sprake van de herplaatsing van een arbeidsgehandicapte werknemer, dan bedraagt het maximale loonkostenvoordeel per kalenderjaar voor die werknemer € 6.000 voor maximaal drie jaar. Betreft het een werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden dan is het loonkostenvoordeel maximaal € 2.000 voor maximaal één jaar.

Aanvragen loonkostenvoordeel

Voldoen u en de werknemer aan alle voorwaarden en heeft u in uw administratie een doelgroepverklaring, dan kunt u in de aangifte loonheffingen van 2018 het betreffende loonkostenvoordeel aanvragen. U doet dit door in de loonaangifte de indicatie 'LKV' op 'ja' te zetten. In 2019 stelt de Belastingdienst het definitieve loonkostenvoordeel voor 2018 vast. 

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES ROOSENDAAL, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!