Mag een terugkerende werknemer een tijdelijk contract met proeftijd ontvangen?

  • Financieel & Juridisch

Een medewerker wil nadat hij zelf is vertrokken weer terugkeren bij een organisatie. Kan een werkgever in dat geval een tijdelijk contract met proeftijd aanbieden? Van Schayk, administratie en belasting advies kantoor uit Veghel, zocht het voor u uit.

Mag een terugkerende werknemer een tijdelijk contract met proeftijd ontvangen?

Een medewerker heeft na 7 dienstjaren zelf ontslag genomen omdat hij een andere baan had gevonden. Vorige week heeft hij echter aan het bedrijf laten weten dat hij heel graag terug zou willen keren. Zijn functie is nog niet vervuld en ook het bedrijf zelf wil met hem door. Kan de werkgever hem in dit geval een tijdelijk contract (voor bepaalde tijd) aanbieden? En mag er een proeftijd opgenomen worden in de nieuwe arbeidsovereenkomst?

Ragetlie-regel

Het antwoord op beide vragen is nee. Strikt genomen mag met deze medewerker wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan, maar deze eindigt niet van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen tijd. Dat komt door de werking van de Ragetlie-regel. De Ragetlie-regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die binnen zes maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege eindigt maar moet worden opgezegd of ontbonden.

Uitzonderingen

Het kan zo zijn dat een tijdelijk contract na een vast contract wel is toegestaan. Dat is slechts anders als het eerdere vaste contract door de werkgever is opgezegd met de schriftelijke instemming van de werknemer of met toestemming van het UWV, als de rechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden of als het dienstverband is opgezegd door de curator.

In dit geval heeft de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, omdat hij ergens anders een andere baan had gevonden. Deze situatie valt niet onder de uitzonderingen. Dat betekent dat de Ragetlie-regel hier geldt en dat een tijdelijk contract dus niet van rechtswege zou eindigen. Voor beëindiging van het tijdelijke contract gelden dezelfde regels als voor de beëindiging van een vast contract.

Als tussen het eindigen van het vaste contract en de start van het nieuwe tijdelijke contract een periode van meer dan zes maanden heeft gezeten, dan is de Ragetlie-regel niet van toepassing. Het nieuwe tijdelijke contract eindigt in dat geval wel gewoon van rechtswege.

Proeftijd

Een proeftijdbeding is nietig als het is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever. Dat is alleen anders als de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst.

Een proeftijd is voor de werkgever bedoeld om zich op de hoogte te kunnen stellen van de geschiktheid van de medewerker en voor de werknemer om zich een beeld te kunnen vormen van het werk en de werkgever. Deze werknemer heeft gedurende zeven jaar bij de werkgever gewerkt. Zij kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Bovendien is het kennelijk de bedoeling dat de werknemer zijn eigen functie terug krijgt. Een proeftijd is in een geval als dit dus vrijwel zeker nietig.

Meer weten over loon & personeel? Neem dan contact op met Van Schayk administratie en belasting advies kantoor.

Meer informatie over SCHAYK V.O.F., VAN :

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!