Medewerkers naar een opleiding? Vergroot de toegevoegde waarde

  • Onderwijs & Training

Uw medewerker wil zich via een opleiding verder ontwikkelen? U kunt als organisatie op een simpele manier het rendement van deze opleiding voor uw bedrijf vergroten. Namelijk door de opleidingsbehoefte van uw medewerker te koppelen aan een vraagstuk van uw onderneming, uw businesscase.

Medewerkers naar een opleiding? Vergroot de toegevoegde waarde

Dit vraagt afstemming en samenwerking tussen de medewerker en zijn leidinggevende over de opleiding en het op te lossen vraagstuk.

Rendement van leren

De waarde van leren, de Return of Investment (ROI), staat bij steeds meer bedrijven centraal. En terecht. U investeert immers alleen in iets wat daadwerkelijk iets oplevert. U kunt het opleidingsrendement makkelijk en eenvoudig vergroten, door vóórdat een medewerker een opleiding gaat volgen, samen de doelstellingen vast te stellen. De opleiding helpt om het vraagstuk van uw bedrijf, uw businesscase, op te lossen.

Aansluiten bij organisatiedoelen

Vaak wordt het nut van een opleiding gemeten met behulp van zachte criteria, zoals iemands houding, motivatie en betrokkenheid. Om echter eenduidig resultaat vast te stellen, is het slim om te meten met harde indicatoren, zoals tijd, efficiency, kosten, kwaliteit en productiviteit. Door vooraf expliciet een duidelijk opleidingsdoel en organisatiedoel te stellen, wordt het mogelijk om tijdens en na het volgen van de opleiding de verbeteringen te meten aan de hand van deze harde criteria. Volgens de methodiek van Jack Philips (publicatie de ROI Methodology tm), expert op het gebied van het meetbaar maken van prestaties van leren, is het laten aansluiten van de opleiding bij de doelen van de business bepalend voor het succes van een opleiding.

Informeel leren op de werkplek

Volgens het principe van Charles Jennings vindt 70% van het leren namelijk informeel plaats op de werkplek, 20% door sociale dialoog en slechts 10% door formele opleiding en training. Als een organisatie dus meer betrokken is bij de opleiding van zijn medewerker, vindt een groter deel van het leren plaats op de werkplek en verbetert de performance van een medewerker.

Stel dat medewerker Sjef de postbacheloropleiding Management en Bedrijfskunde volgt bij Avans+. Als Sjefs werkgever hem helpt bij het toepassen van het geleerde in de praktijk en hem ondersteunt in het leveren van een hogere kwaliteit aan zijn afdeling, faciliteert de opleiding zowel een verbetering van Sjef als van de organisatie. Je haalt de werkplek naar de opleiding (en andersom) en ondersteunt continu de sociale dialoog. Niet alleen als de bijeenkomsten gehouden worden, maar juist ook als Sjef weer terug is op zijn werkplek.

Leren zo snel als de business

De snelle en doorlopende veranderingen in organisaties maakt learning at the speed of businessTM (Jennings,2012) nog belangrijker. Als medewerker Sjef sneller leert dan de snelheid van de verandering, kan hij blijven aansluiten bij de doelen van zijn organisatie en zal het rendement van zijn leren nog beter uitgedrukt kunnen worden in termen van geld. Snelheid en afstemming zijn bepalend voor het rendement van leren. Daar zit de allergrootste winst. Wil je als bedrijf die winst behalen, stel dan voordat je medewerker met de opleiding start, samen de doelstellingen en het organisatievraagstuk vast. De opleiding helpt om het vraagstuk op te lossen en daarmee de snelheid van veranderingen voor te zijn.

Gebruikte bronnen

  • Botke, J., & de Laat, B. (2013). Het rendement van informeel leren zichtbaar maken. TvOO.
  • Phillips, P.P., & J.J. Phillips (2012). 10 steps to successful business alignment. ASTD Press.
  • Jennings, C. (2012). Learning at the speed of business. Training Industry Quarterly.
Auteur Jessica Joling is productmanager Bedrijfskunde Avans+ en vanuit die functie verantwoordelijk voor de open- en maatwerkopleidingen Bedrijfskunde.

Redactie: Hennie van de Kar

Meer informatie over Avans+:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!