Mkb'ers kunnen per 1 januari 2018 deze wetswijzigingen verwachten

  • Zakelijke dienstverlening

Als ondernemer krijgt u vanaf 1 januari 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor het mkb van belang? Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers in 2018.

Mkb'ers kunnen per 1 januari 2018 deze wetswijzigingen verwachten

1. Minimumloon stijgt

Zowel het wettelijk minimumloon als het minimumjeugdloon gaat omhoog. Bij een volledig dienstverband wordt het wettelijk brutominimumloon voor uw personeel van 22 jaar en ouder:

  • € 1.578,- per maand
  • € 364,15 per week
  • € 72,83 per dag

Per wanneer?

Ingang 1 januari 2018

Meer weten

2. Stukloon verandert

Betaalt u uw personeel op basis van stukloon? Dit blijft mogelijk, maar uw werknemers moeten met ingang van 2018 tenminste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Hiervoor moet u het aantal uren registreren dat uw personeel werkzaam is én het loon dat ze verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld tenminste het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht.

Voor bepaalde werkzaamheden in een bedrijfstak is het mogelijk af te wijken van de regels van stukloon. Het gaat dan om werkzaamheden waarop de werkgever onvoldoende toezicht kan houden en de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft om de werkzaamheden in te richten.

Per wanneer?

Ingang naar verwachting 1 januari 2018

Meer weten

3. Ontvangen van premiekorting wordt eenvoudiger

Op zoek naar nieuw personeel? Het aannemen van een werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte is per 2018 aantrekkelijker. Het wordt namelijk eenvoudiger om voor deze werknemers premiekorting te krijgen. Bent u in 2017 zelf nog verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via loonaangifte, vanaf 2018 keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. De Belastingdienst kijkt hierbij niet alleen naar de werkgeverspremie maar naar de totale loonbelasting die u betaald. Ook als mkb’er heeft u hierdoor eerder recht op de volledige premiekorting.

Per wanneer?

Ingang 1 januari 2018

Meer weten

4. No-risk premie werknemer vanaf 56 jaar

Heeft u nieuw personeel nodig? Ondernemers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, krijgen compensatie als deze werknemers uitvallen door ziekte. Het gaat hierbij om mensen die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Het UWV neemt de doorbetaling van het loon van deze zieke werknemer over. Daarnaast leidt ziekte van de werknemer niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Per wanneer?

Ingang naar verwachting 1 januari 2018

Meer weten

5. Btw-landbouwregeling afgeschaft

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakt u gebruik van de zogenaamde landbouwregeling? Dan krijgt u met deze regeling te maken. De btw-landbouwregeling komt per 1 januari 2018 te vervallen en u gaat btw betalen over al uw goederen en diensten. Uw sector valt vanaf 2018 onder de normale btw-regeling, die voor alle ondernemers geldt. Btw voor geleverde producten en diensten kan worden teruggevraagd. Ook vervalt het verlaagde btw-tarief voor een aantal producten die vooral aan landbouwers worden geleverd.

Per wanneer?

Ingang naar verwachting 1 januari 2018

Meer weten

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels of blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Meer informatie over Kamer van Koophandel Kantoor Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!