Mogelijkheden voor circulair ondernemen in de Brabantse maakindustrie

  • Regionale ontwikkeling

Brabantse ondernemers die de mogelijkheden van circulair ondernemen willen verkennen, kunnen zich inschrijven voor de digitale demo van Smart Industry Hub Zuid-Nederland. De demo circulair ondernemen wordt gehouden op 3 november aanstaande.

Mogelijkheden voor circulair ondernemen in de Brabantse maakindustrie

De demo onder leiding van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), wordt gehouden in samenwerking met CIRCO.

Nieuwe kansen

Om nieuwe kansen te ontdekken, is het ook belangrijk te onderzoeken hoe u uw bedrijfsvoering hierop kunt aanpassen. Het vraagt om nieuwe ontwerpen , aangepaste processen én nieuwe businessmodellen. In een circulaire economie gaan producten en onderdelen langer mee, omdat ze slim worden ontworpen, geëngineerd, gemaakt, hergebruikt en gerecycled. Maar hoe te doen als veel van uw grondstoffen uit het verre oosten komen? Hoe flexibel zijn als u
moet werken met lange lever- en/of of ntwikkeltijden? Hoe circulair worden als er nog veel uit- en afval is bij uw machines? Hoe te werken naar een servicemodel als uw hele business is gebouwd op verkoopaantallen? Het antwoord op deze en meer vragen krijgt u tijdens de digitale CIRCO Circular Business demo.

Ondernemers die hierna de smaak te pakken hebben, kunnen deelnemen aan de CircoTrack voor de Brabantse Maakindustrie. Dit is een serie van drie eendaagse workshops, verspreid over december dit jaar en januari 2021. 

Vervolg met CIRCO track

Voor deelnemers aan de demo die graag een verdieping willen en een concrete uitwerking voor een eigen product/proces uit uw onderneming, bieden wij een vervolg in de vorm van een CIRCO Circular Business Design Track– die bestaat uit drie eendaagse fysieke workshops. Maak dan kennis met de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen, u verkent kansen daarvan voor uw eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen. Deze Track wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven in de Brabantse Maakindustrie die hun
onderdelen, modules, producten en diensten circulair willen maken en van elkaar willen leren. U neemt deel met partijen uit de hele keten zoals machinefabrikanten, toeleveranciers van materialen/assemblages , onderdelen en accessoires.

Voor mer informatie en deelname aan de demo kunnen bedrijven zich aanmelden via mhuisinhetveld@bom.nl of via CIRCO

Voor meer informatie en deelname aan deDemokunnen bedrijven zichaanmeldenviamhuisinhetveld@bom.nlof viaCIRCO.De Smart Industry Hub Zuid NL is eeninitiatiefensamenwerkingeen van de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij, Brainport Development, Brainport IndustriesCoöperatie, LIOF, Provincie Limburg, MidpointBrabant, REWIN, Agrifood Capital, FME, KVK,Koninklijke Metaalunie, Provincie Noord-Brabant, TNO en hetministerie van Economische Zaken en Klimaat,in de regio Zuid. Door deze samenwerking krijgt hetonderwerp Smart Industry over geheel Zuid-Nederland evenwichtig de aandacht die het verdient, met waar

 

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!