Nederlandse bedrijven werken te weinig aan digitale veiligheid

  • Financieel & Juridisch

Nederlandse bedrijven doen onvoldoende op het gebied van cyber security, terwijl dit wel verplicht is. Dat constateert de nationale Cyber Security Raad (CSR).

Nederlandse bedrijven werken te weinig aan digitale veiligheid

Cyber Security Raad

Het onafhankelijk adviesorgaan van het Kabinet op het gebied van cyber security. De CSR heeft een handreiking opgesteld met een overzicht van de belangrijkste juridische zorgplichten voor bedrijven op het gebied van cyber security en de belangrijkste handvatten om deze plichten in te vullen.

Onvoldoende beveiliging

“Ieder bedrijf heeft de verplichting in ieder geval de eigen digitale beveiliging goed op orde te hebben” aldus de CSR. “Een schending van deze ‘zorgplicht’ kan leiden tot aansprakelijkheid. In de praktijk blijkt dat organisaties onvoldoende op de hoogte zijn van hun verplichtingen op het gebied van cyber security.

Op bedrijfsniveau betekent dit vaak dat de systemen onvoldoende beveiligd zijn en dat onveilige producten op de markt worden gebracht. Daarnaast zijn er bedrijven die hun verantwoordelijkheid bewust negeren en vervolgens aansprakelijkheid trachten te ontlopen. Het bestuur of de directie van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat het bedrijf inzicht heeft in de cyber securityrisico’s en daartegen adequate maatregelen neemt. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij aansprakelijk zijn voor de schade die consumenten en andere bedrijven lijden.”

Doordat het risico op digitale én fysieke schade sterk toeneemt, verwacht de CSR dat schade in de toekomst steeds vaker verhaald zal worden.

Advies over uw digitale veiligheid?

Heeft u vragen over dit uw digitale veiligheid? De cyber securityspecialisten van BDO kunnen u assisteren bij de implementatie van de juiste juridische zorgplichten op het gebied van cyber security. Daarbij wordt de organisatie altijd als vertrekpunt gebruikt.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!