Nieuw ontslagrecht - Wat er juist niet verandert

  • Financieel & Juridisch

Sinds de bekendmaking van het Lente-akkoord hebben kranten en vakbladen er vol van gestaan: De versoepeling van het ontslagrecht. Vele deskundigen en betrokkenen hebben hun licht laten schijnen over de aangekondigde veranderingen. Belangrijkste conclusies die in de media naar voren zijn gekomen, is dat het eenvoudiger en bovendien goedkoper wordt voor werkgevers om werknemers te ontslaan. Wat echter onderbelicht is gebleven, zijn de zaken die niet veranderd worden.

Nieuw ontslagrecht - Wat er juist niet verandert

Voorstel: Toesting achteraf en lagere vergoeding

Hoe zit het nu met de wijziging van het ontslagrecht? Althans, met de plannen die de zogeheten Kunduz-coalitie (VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie) op dat gebied gezamenlijk hebben geformuleerd.  Want of deze plannen ook na de verkiezingen van september daadwerkelijk overeind blijven, zal natuurlijk nog moeten blijken. Laten we voor dit moment echter ervan uit gaan, dat de plannen de aanstaande verkiezingen overleven en dat de aangekondigde vernieuwing van het ontslagrecht doorgaat.

Meest in het oog springende verandering is het vervallen van de voorafgaande toetsing op het voorgenomen ontslag. De rechter zal nog slechts achteraf de mogelijkheid krijgen om over de redelijkheid van het ontslag te oordelen. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter vooraf is niet langer noodzakelijk. De UWV-route voor het aanvragen van een ontslagvergunning vervalt zelfs in het geheel.

Andere belangrijke wijziging betreft het verlagen van de eventueel door de rechter – achteraf! – toe te wijzen ontslagvergoeding. In geval van een neutrale vergoeding, dus zonder dat sprake is van duidelijke verwijtbaarheid van werknemer of werkgever, wordt nog maar een kwart maandsalaris per dienstjaar vergoed. Daar staat overigens wel tegenover dat werkgever de eerste zes maanden van de WW-uitkering van werknemer moet betalen.

Goedkoper ontslaan?

Betekent dit nu werkelijk dat u als werkgever straks zonder problemen willekeurig werknemers kunt ontslaan? Nee, uiteraard niet. Werknemers zijn niet opeens vogelvrij verklaard en hebben nog steeds hun rechten. Wanneer een werknemer in het nieuwe ontslagsysteem ontslagen is, heeft hij of zij te allen tijde het recht en de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te stappen. De rechter zal dan oordelen over de redelijkheid van het gegeven ontslag en een passende ontslagvergoeding aan werknemer toewijzen.

Indien het door werkgever gegeven ontslag achteraf door de rechter onredelijk wordt geacht en/of indien  werkgever volgens de rechter verwijtbaar heeft gehandeld, zal werkgever een aanzienlijk hogere vergoeding aan werknemer moeten betalen. De eerste zes maanden WW-uitkering die werkgever sowieso moet betalen, komen daar nog eens bovenop. Het is dus zeker niet per definitie zo, dat het ontslaan van werknemers goedkoper wordt.

Dossieropbouw blijft essentieel

Net zoals binnen het huidige ontslagsysteem is en blijft een goede dossieropbouw dus van essentieel belang. Beschikt u als werkgever over een voldoende, helder en goed gedocumenteerd dossier, dan kunt u immers ook nu al een werknemer ontslaan zonder buitensporige vergoedingen te hoeven betalen. En beschikt u onder het nieuwe ontslagrecht niet over een goed opgebouwd dossier, dan zult u dus evengoed op de financiële blaren moeten zitten. Daar verandert niets aan.
Zorg dus altijd voor correct opgestelde arbeidsovereenkomsten, heldere personeels- en andere reglementen, schriftelijke verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bevestiging van waarschuwingen en verbetertrajecten enzovoorts. Wilt u zeker weten of uw personeelsdossier ‘ontslagproof’ zijn? Neem dan nu contact op en laat deze zomer nog een legal audit uitvoeren. Kunt u met een gerust hart op vakantie!

Lees meer over het nieuwe ontslagrecht.

Meer informatie over H.O.P. CONSULTING:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen