Nieuwe Europese richtlijn voor drukapparatuur: wat verandert er?

  • Industrie

Verkoopt, produceert of importeert u in Europa drukapparatuur waarin de druk meer dan 0,5 bar bedraagt? Vanaf juli moet deze voldoen aan de vernieuwde Europese Pressure Equipment Directive (kortweg PED, 2014/68/EU). Wat verandert er precies?

Nieuwe Europese richtlijn voor drukapparatuur: wat verandert er?

De PED bevat tal van bepalingen voor het ontwerpen en vervaardigen van veilige drukapparatuur, en voor het beoordelen van de conformiteit ervan. Dankzij de vernieuwing is deze richtlijn nu volledig in overeenstemming met tal van andere Europese bepalingen, waaronder het NLF (New Legislation Framework) en de nieuwe Europese verpakkingsrichtlijn (Classification, Labeling and Packaging Regulation, CLP).

Met al deze richtlijnen wil de EU het op de markt brengen van drukapparatuur vereenvoudigen en stroomlijnen. Bovendien wil Europa, door middel van een beter markttoezicht door de lidstaten, vermijden dat er nog producten op de Europese markt terechtkomen die niet aan de essentiële veiligheidsvereisten van de PED voldoen. Die bepalingen zelf zijn daarvoor niet veranderd. Maar op andere vlakken wijzigt er wel één en ander.

Fabrikanten niet langer alleen verantwoordelijk

Vandaag zijn de Europese bepalingen over drukapparatuur voornamelijk toegespitst op de fabrikant. De nieuwe versie van de PED definieert zeer duidelijk de vereiste dat nu ook de distributeurs en importeurs erover moeten waken dat de verhandelde drukapparatuur voldoet aan de veiligheidseisen uit de PED.

Eenvoudigere conformiteitsverklaring

De vernieuwde Europese richtlijn beschrijft ook beter welke informatie een fabrikant zeker moet opnemen in zijn conformiteitsverklaring (voortaan in bijlage 4 van de wetgeving). Daarmee bevestigt de producent dat zijn apparatuur in overeenstemming is met de essentiële veiligheidseisen van de PED.

Bovendien moet de verklaring voortaan expliciet vermelden dat de conformiteit alleen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.

Nieuwe namen voor de conformiteitsbeoordelingsprocedures

De laatste wijziging is louter administratief. Inhoudelijk verandert er niets aan de onformiteitsbeoordelingsprocedures: de taken en de verantwoordelijkheden voor de fabrikant en de EU conformiteitsbeoordelingsinstantie (Notified Body) blijven gelijk. Maar enkele modules krijgen wel een nieuwe naam:

  • Module A1 wordt module A2
  • Module C1 wordt module C2
  • Module B & B1 worden respectievelijk module B ontwerptype en module B productietype

Dat betekent dus dat de fabrikanten alle documenten waarin ze de oude benamingen vermelden, moeten aanpassen.

Wanneer van kracht?

De vernieuwde richtlijn voor drukapparatuur is vanaf 19 juli van kracht.

De certificaten en besluiten die nog onder de huidige versie van de richtlijn afgeleverd zijn, blijven uiteraard geldig. De gecertificeerde drukapparaten moeten niet opnieuw gevalideerd worden.

En wat met bestellingen die nu geplaatst worden tegen bijvoorbeeld september? Vallen die onder de nieuwe of de oude versie van de Europese richtlijn? Hier hangt alles af van de datum waarop de EU conformiteitsbeoordelingsinstantie haar eindbeoordeling uitvoert. Tot en met 18 juli dient hiervoor nog de oude PED gehanteerd te worden. Na die datum geldt de nieuwe versie. Er is geen overgangsperiode, omdat de veiligheidseisen op zich niet veranderd zijn.

Reken verder op Vinçotte

U kunt op ons blijven rekenen voor uw gemoedsrust, met onze jarenlange expertise en knowhow over het ontwerp en de berekening van drukapparatuur, niet-destructieve onderzoekstechnieken en vele (inter)nationale normen en standaarden. Kijk voor meer informatie op Vinçotte website.

Meer informatie over VINÇOTTE NEDERLAND B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

The Santa's Club WELCOME TO SANTA'S CLUB

Met je collega’s, vrienden of zakenrelaties je eigen kerstpakket shoppen?