Ondernemers en circulariteit: een call for action

  • Innovatie & MVO

Door groeiende welvaart, groei van de wereldbevolking en om geopolitieke redenen moeten we zuiniger omgaan met grondstoffen. Ons land doet dat al goed, maar het kan nog veel beter. Peter Struik, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland, schreef er een artikel over.

Ondernemers en circulariteit: een call for action

Foto: Peter Struik, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland

De Week van de circulaire economie was voor VNO-NCW en staatssecretaris Stientje van Veldhoven aanleiding voor een pleidooi: ‘Nederland moet nú werk gaan maken van de circulaire economie’. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, gaf daarbij aan dat de circulaire economie ons banen kan opleveren: 55.000 volgens een studie van TNO.

Prioritaire thema's

In een studie voor de provincie Brabant zijn vorig jaar de volgende prioritaire thema’s geïnventariseerd:

  1. Biomassa en voedsel
  2. Kunststoffen
  3. Maakindustrie
  4. Bouw en infra
  5. Consumentengoederen

Op al deze gebieden speelt het Brabantse bedrijfsleven een grote rol en worden er initiatieven verwacht. In mijn eigen bedrijf, Fujifilm, werken we bijvoorbeeld aan technieken om de veehouderij anders met mest om te laten gaan. Via speciale membranen kunnen we mest scheiden van urine, waardoor het niet langer afval is, maar grondstof voor andere producten. Minder afval betekent bovendien minder overlast voor de omgeving. Goed voor het milieu, de maatschappij én voor de boeren.

Groene Groeiers en Groene Pluim

Ook als ondernemingsorganisatie blijven we in beweging. Zo startte VNO-NCW vorig jaar een landelijk netwerk van Groene Groeiers en hebben we ons eigen regionale initiatief de Groene Pluim. Groene Groeiers zijn bedrijven die elkaar met enige regelmaat op locatie en informeren elkaar over vorderingen op het gebied van circulariteit. Zo vormen ze een netwerk dat zorgt voor kruisbestuiving. De volgende bijeenkomst van Groene Groeiers organiseren wij in Brabant in het voorjaar.

Regionaal is de uitreiking van de Groene Pluim in West Brabant zo’n initiatief. Via deze onderscheiding spreken ondernemers waardering uit voor collega-ondernemers die duurzame stappen zetten.

10 % circulair inkopen door de overheid

De overheid kan op haar beurt circulariteit stimuleren door bij hun inkoop circulaire bedrijven voorrang te geven en door snellere vergunningverlening. Zo roept de staatssecretaris de eigen overheid op in 2022 10% circulair in te kopen. Daarnaast kan de overheid bedrijven faciliteren die streven naar een circulaire productiewijze. Bijvoorbeeld door snellere vergunningverlening op basis van een integrale beoordeling van de plannen. Dit is nu nog te veel op statische bedrijven gericht, terwijl bedrijven op het gebied van circulariteit juist in beweging moeten komen.

De overheid kan bijvoorbeeld een transitieteam optuigen voor vergunningverlening aan bedrijven die de omslag maken naar circulair produceren. Hoe dan ook, zowel aan de kant van de overheid als het bedrijfsleven is actie nodig.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!