Ondernemers vergeet de brandveiligheid niet

  • Zakelijke dienstverlening

Wanneer u een ondernemer bent dan bent u ongetwijfeld bekend met de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Mensen denken bij ondernemerschap echter meestal aan verantwoordelijkheden met betrekking tot de bedrijfsvoering en het managen van het personeel, maar er komt nog veel meer bij kijken.

Ondernemers vergeet de brandveiligheid niet

De veiligheid van de werknemers is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de hedendaagse ondernemer. Een belangrijk onderdeel hiervan richt zich op de brandveiligheid. Welke maatregelen dient u als ondernemer te nemen om de situatie voor alle werknemers zo veilig mogelijk te houden en aan welke regelgeving moet worden voldaan?

Bouwbesluit 2012 bevat regelgeving met betrekking tot brandveiligheid

Een van de belangrijkste handvatten wanneer het gaat over brandveiligheid en regels waar u als ondernemer aan dient te voldoen en verantwoordelijk voor bent, is het Bouwbesluit 2012. Binnen dit document worden diverse aspect van de brandveiligheid belicht. Binnen het begrip brandveiligheid zijn er een aantal zaken van elkaar te onderscheiden. Om te beginnen is dit de brandpreventie, hierbij valt te denken aan het veilig opslaan van brandgevaarlijke materialen en het verkleinen van alle risico’s op brand. Naast brandpreventie zijn er ook maatregelen die zich richten op de brandbestrijding. Hieronder valt bijvoorbeeld de blusapparatuur, maar ook droge blusleidingen die in hoge gebouwen met meer verdiepingen aanwezig dienen te zijn. Tot slot is er ook nog brandsignalering die helpt bij het alarmeringsproces en het gecontroleerd ontruimen indien dit nodig is. Bij brandsignalering valt te denken aan zaken zoals bijvoorbeeld rookmelders.

Juiste brandbestrijdingsmiddelen essentieel voor optimale brandveiligheid

Om er als ondernemer zeker van te zijn dat u de juiste maatregelen treft en de accurate apparatuur en preventiemiddelen aanschaft, zijn er specifieke richtlijnen aangeduid binnen het Bouwbesluit 2012. Voor een rookmelder kan het bijvoorbeeld zijn dat er wordt gerefereerd naar NEN 2555 rookmelders. NEN staat in dit geval voor Nederlandse norm. De 2555 rookmelder is een rookmelder die direct op het lichtnet is aangesloten en daarnaast ook nog een extra energievoorziening heeft, zoals bijvoorbeeld via een batterij. Dit type rookmelder wordt gezien als een van de meest betrouwbare soorten, omdat deze ook functioneert wanneer de rest van het pand afgesloten is van de elektriciteit door de brand of waterschade. Naast het feit dat u als ondernemer de veiligste situatie voor uw werknemers wil creëren, wordt het voldoen aan het bouwbesluit ook verplicht gesteld door vrijwel alle verzekeraars. Wanneer u het zelf lastig vindt om alles zelf te regelen dan zijn er verschillende partijen die u en uw onderneming kunnen assisteren en begeleiden in dit proces en helpen met de juiste maatregelen en het opstellen van een geschikt brandveiligheidsplan voor uw bedrijf op maat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!