Ook kan het zijn dat er Nederlandse wet- en regelgeving geldt voor mensen die u inhuurt vanuit het buitenland en voor u in het buitenland laat werken.

Dit overkwam onlangs een Nederlandse transportondernemer die Hongaarse chauffeurs inhuurde om voor hem buiten Nederland te rijden. Hij werd verplicht om Nederlandse arbeidsvoorwaarden toe te passen. Dit terwijl de werknemers in loondienst waren van een Hongaarse onderneming, in het buitenland werkten en niet in Nederland woonden. In dit artikel leest u nog meer aandachtspunten uit de praktijk.

A1-verklaring aanvragen

Als uw personeel in het buitenland werkt, zijn ze - op grond van internationale regels -  in principe verzekerd in het land waar ze werken. Regelt u als werkgever niets, dan moet u premies afdragen over hun salaris in dat land. Zelfs als ze maar heel kort elders werken. Een ongewenste situatie, voor zowel werkgever als werknemer. Het kan ook anders, maar dan moet u dit wel regelen. 

Als uw medewerkers tijdelijk in het buitenland werken (Europa en Verdragslanden), kunnen zij onder voorwaarden verzekerd blijven in Nederland. Dit regelt u door een A1-verklaring aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als deze wordt afgegeven, hebben uw werknemer en u een verklaring dat uw werknemer in Nederland verzekerd blijft. Dit geeft buitenlandse instanties de bevestiging dat de werknemer in Nederland verzekerd is en het vrijwaart buitenlandse opdrachtgevers van aansprakelijkheid van afdracht van premies.

Buitenlandse arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse transporteur moest bij buitenlands personeel, in loondienst en werkzaam in het buitenland, de Nederlandse arbeidsvoorwaarden toepassen. Dit kan ook bij u het geval zijn als uw personeel voor u in het buitenland werkt. U moet tijdens de duur van die werkzaamheden eventuele extra arbeidsvoorwaarden van dat land toepassen. Doet uw personeel bijvoorbeeld in België een opdracht voor een week en werken zij op een Belgische feestdag? Dan hebben ze recht op een extra vergoeding naar Belgisch recht over die dag. Hierop zijn regelmatig controles.

Meldingsplicht?

Een aantal Europese landen kent een meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers. In sommige landen (waaronder België) geldt dit voor vrijwel alle buitenlandse werkgevers en is de duur van de werkzaamheden niet van belang. In andere landen (waaronder Duitsland) geldt de meldingsplicht voor bepaalde sectoren en weer andere landen (waaronder Zweden) naar arbeidsduur. De boetes op het niet voldoen aan de meldingsplicht kunnen aanzienlijk zijn.

Meer informatie

Neem contact op met Flynth om u te laten informeren wanneer u kort- of langdurig met uw personeel in het buitenland werkt. Ook kunnen wij u van dienst zijn om de administratieve verplichtingen te regelen. U kunt ons bereiken via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 35 42 600.