Openstelling regionale subsidie InnovatiePrestatieContracten (IPC)

 • Regionale ontwikkeling

Door Prior Adviesgroep en de Middelburgse Bedrijven Club wordt een (collectieve) aanvraag voorbereid voor een IPC. InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche, die samen willen innoveren.

Openstelling regionale subsidie InnovatiePrestatieContracten (IPC)

De subsidie wordt in groepsverband van 10 tot 20 mkb-ondernemingen aangevraagd. De IPC deelnemers werken samen met minimaal één bedrijf uit het groepsverband, daarnaast bestaat de mogelijkheid ook aan individuele innovatieprojecten te werken. Met de IPC ontvangt uw een subsidie van 35% van de innovatiekosten, tot een maximum van € 25.000,- per bedrijf.

Samenvatting voorwaarden IPC regeling

 • IPC kan alleen worden aangevraagd in een samenwerkingsverband van 10 tot 20 mkb-ondernemingen;
 • De subsidie is bestemd voor mkb-ondernemingen (< 250 werkzame personen, jaaromzet < € 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal < € 43 miljoen);
 • Maximale projectduur twee jaar;
 • Iedere mkb-onderneming moet samenwerken met ten minste één ander bedrijf uit het IPC-verband;
 • Innovatieprojecten zijn gericht op de innovatie van producten, diensten of productieprocessen;
 • Het risico bij de innovatieontwikkeling moet groter zijn dan het reguliere bedrijfsrisico;
 • De minimale projectomvang is € 30.000,- per deelnemer;
 • 35% van de innovatie kosten worden vergoed, tot een maximum van € 25.000,-;
 • 40% van de kosten mogen eigen uren zijn (o.b.v. een integraal uurtarief van € 60,-);
 • De MBC treedt op als penvoerder namens het IPC-verband;
 • Prior Subsidieadvies begeleidt het IPC-traject voor de diverse bedrijven namens de MBC.

Voorwaarden deelname IPC-verband

 • U heeft een concreet idee voor een product-, proces- of productieproces-innovatie;
 • U bent bereid op korte termijn tijd te investeren in het uitwerken van de subsidieaanvraag en het formeren van het IPC-verband (Prior Subsidieadvies begeleidt u hierin);
 • Deadline voor indiening is 21 september, maak uw interesse z.s.m. kenbaar (liefst voor 31 augustus). In een intake gesprek worden uw ideeën besproken en de kansen ingeschat. In dit gesprek komen ook de mogelijke samenwerkingspartners en overige voorwaarden van de IPC aan bod; 
 • Is deelname aan de IPC kansrijk en door u gewenst dan stelt Prior Subsidieadvies samen met u een tweejarig innovatieplan op.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met Prior Subsidieadvies, tel. 0118-674074.

Meer informatie over Dockwize:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!