Oproepkrachten, sneller in vaste dienst dan u denkt!

  • Toerisme & Recreatie

Veel MKB-ondernemers werken met behulp van oproepkrachten. Het kan echter zijn dat deze oproepkrachten na een periode onopgemerkt in vaste dienst komen. Waar moet u op letten als u dit niet wilt?

Oproepkrachten, sneller in vaste dienst dan u denkt!

Het voordeel van deze oproepkrachten voor veel ondernemers is dat zij niet in vaste dienst zijn. Gevolg hiervan is dat de oproepkracht ook niet valt onder de bescherming van het ontslagrecht en geen recht heeft op werk en salaris. Toch bleek uit een onlangs gehouden onderzoek dat veel MKB-ondernemers zich er niet van bewust zijn, dat deze oproepkrachten na verloop van tijd ongemerkt in vaste dienst kunnen komen. Waar moet u als ondernemer op letten om dat te voorkomen?

Soorten oproepkrachten

Allereerst moet u weten wie als oproepkracht werkzaam zijn binnen uw bedrijf en welke contracten daarvoor in aanmerking kunnen komen. Tot de categorie oproepkrachten behoren drie groepen werknemers:

  1. De oproepkracht beslist na een oproep zelf of hij gaat werken (oproepcontract met voorovereenkomst);
  2. De oproepkracht moet aan het werk wanneer de werkgever hem oproept (nul-urencontract);
  3. De oproepkracht werkt een minimum aantal uren per week, per maand of per jaar (min-maxcontract).

De wetgever heeft bepaald dat een oproepkracht in vaste dienst komt bij de werkgever, wanneer de oproepkracht drie maanden lang iedere week voor de werkgever werkt, of ten minste 20 uur per maand voor de werkgever werkt. Is dit inderdaad het geval? Dan heeft de werknemer allerlei rechten. Denkt u aan het recht op werk, salaris, vakantiedagen en loon bij ziekte.

Tips

Tips voor ondernemers om te voorkomen dat uw oproepkracht onopgemerkt in vaste dienst is getreden:

  • Voorkom dat oproepkrachten meer dan 20 uur per maand werken.
  • Wanneer oproepkrachten bij u meer dan 20 uur per maand werken, let er dan nauwkeurig op dat in een periode van drie maanden, de oproepkracht niet iedere week voor u werkt. Wanneer u in dit laatste geval met meerdere oproepkrachten werkt, loont het zich om in een overzichtelijk Excelbestand een roulatiesysteem op te zetten waardoor u zeker weet dat oproepkrachten niet iedere week in een tijdsspanne van drie maanden werken.
  • U dient altijd door middel van schriftelijk gemaakte afspraken of een dienstrooster aan te kunnen tonen dat er geen sprake is van een vast dienstverband.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp neem dan contact op met De Raadgevers bedrijfsjuristen. Wij helpen u als ondernemer graag verder!

Gratis scan?

Wilt u laten controleren hoe het zit met uw oproepkrachten? Stuur het contract dat u gebruikt voor uw oproepkrachten naar Marjon Joosten en de Raadgevers zal aangeven welke risicio's u loopt dat deze medewerkers plots in vaste dienst blijken te zijn.

Meer informatie over RAADGEVERS, DE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!