Personeelsfeest of zomer bbq; wel of geen fiscale nasmaak, aan jou de keuze!

  • Financieel & Juridisch

Het zomerseizoen is aangebroken. Voor veel bedrijven en organisaties het moment om een personeelsfeest- of uitje of bijvoorbeeld een zomerse bbq of borrel te organiseren. Gezellig natuurlijk, maar let op dat dit feestje niet twee keer zo duur uitvalt als van tevoren was begroot.

Personeelsfeest of zomer bbq; wel of geen fiscale nasmaak, aan jou de keuze!

Hoe zit dat? Geer Boelders, hoofd salarisadministratie van Tijssen cs, vertelt.

Werkkostenregeling

Sinds invoering van de werkkostenregeling ( WKR) zijn in beginsel alle vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belast, wanneer deze niet vallen onder een gerichte vrijstelling of op nihil kunnen worden gewaardeerd. De werkgever kan de vergoedingen en verstrekkingen (denk aan bijvoorbeeld een kerstgeschenk of een fiets van de zaak) nog wel in de vrije ruimte onderbrengen waardoor deze vergoedingen en verstrekkingen alsnog niet belast zijn. De vrije ruimte is echter beperkt tot 1,2% van de loonsom. Wordt de vrije ruimte overschreden, dan zijn de vergoedingen en de verstrekkingen belast tegen een eindheffing van 80%. De eindheffing komt voor rekening van de werkgever. Om te kijken hoe deze regeling uitwerkt voor de kosten van een personeelsfeest, een bbq of zomerborrel voor het personeel, moet je kijken of deze festiviteiten op de werklocatie of op een externe locatie plaatsvinden.

Feest op de werklocatie

Wordt het feest gehouden op de werklocatie (denk aan de kantine of op de parkeerplaats van het bedrijf) dan zijn de kosten hiervan voor de werknemers en hun partners niet belast. Zelfs het optreden van een artiest of het inhuren van een diskjockey kan zonder belastingheffing. Wordt er ook een maaltijd verstrekt, dan moet per werknemer en partner € 3,35 geteld worden als loon of als eindheffing.

Feest op een externe locatie

Wordt een feest gehouden op een externe locatie, dan worden alle kosten van dat feest gezien als belastbaar loon voor de werknemers. De kosten van deelname van de partners hoort ook bij het belastbaar loon van de werknemer. Deze worden in het algemeen niet bij de individuele werknemer belast, maar als eindheffing bij de werkgever.

Personeelsvereniging

Een alternatief is om een personeelsvereniging op te richten. Deze vereniging kan zonder tussenkomst van de notaris worden opgericht en moet onafhankelijk zijn. De werkgever mag niet meer bijdragen aan de kas van de personeelsvereniging dan de werknemers. De werknemers mogen geen recht hebben op een uitkering uit de kas van de personeelsvereniging. Wel mag hiervan een personeelsfeest georganiseerd worden, waaraan de werkgever uiteindelijk 50% heeft bijgedragen zonder dat deze bijdrage belast is bij de werknemers.

Het is derhalve van belang om te bekijken of en in hoeverre de vrije ruimte al is gebruikt en maak op basis hiervan een keuze. Bij een verkeerde keuze kan een personeelsfeest of een zomerse bbq of borrel als snel een duur feestje worden. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de salarisadministratie van Tijssen cs. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie over TIJSSEN C.S. ACCOUNTANTS-BELASTINGADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!