Recht op thuiswerken?

  • Arbeidsmarkt

De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur teneinde flexibel werken te bevorderen. In de media wordt ook wel gesproken over het ‘recht’ op thuiswerken.

Recht op thuiswerken?

Maar hebben werknemers nu ook echt het ‘recht’ op thuiswerken?

A right to ask and a duty to consider

De Wet aanpassing arbeidsduur is de wet die bepaalt dat een werknemer zijn werkgever kan verzoeken om zijn arbeidsduur te wijzigen. De werkgever moet het verzoek inwilligen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

Na de wetswijziging kan de werknemer zijn werkgever onder bepaalde voorwaarden ook verzoeken om zijn arbeidsplaats of werktijden te wijzigen. Dit betekent dus onder meer dat hij een verzoek kan indienen om thuis te werken. De werknemer kan bij zijn werkgever eens per jaar (en uiterlijk twee maanden voor het beoogde moment van aanvang) een dergelijk verzoek indienen.

De wet bepaalt – in tegenstelling tot het verzoek om aanpassing arbeidsduur – niet in welke gevallen de werkgever het verzoek van de werknemer tot thuiswerken kan afwijzen. Het al dan niet inwilligen van het verzoek staat ter vrije bepaling van de werkgever: zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn in het geval van een verzoek om thuiswerken namelijk geen vereiste voor een afwijzing daarvan. 

De werkgever moet het verzoek van de werknemer echter wel overwegen. De beslissing op het verzoek om de arbeidsplaats te wijzigen moet door de werkgever schriftelijk aan de werkgever worden meegedeeld. Kiest de werkgever ervoor om het verzoek niet in te willigen, dan zal de werkgever daarover in ieder geval in overleg moeten treden met de werknemer. 

Let op! Wanneer de werkgever niet een maand voor het beoogde tijdstip van thuiswerken heeft beslist, wordt het recht op thuiswerken aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. De werkgever kan de aanpassing alleen nog herzien op grond van nadien opgekomen belangen ten aanzien van de arbeidsplaats.

Conclusie

Werknemers hebben dus niet het ‘recht’ op thuiswerken. Werknemers krijgen enkel een ‘right to ask’ en de werkgever krijgt daarbij een ‘duty to consider’. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur wordt in de media dus voor werknemers mooier voorgedaan dan hij is, maar zij krijgen hierdoor uiteraard wel een extra steuntje in de rug om het gesprek aan te gaan met hun werkgever.

Vragen? Neem u dan gerust contact op met één van de advocaten van de Vakgroep Arbeidsrecht.

Meer informatie over RIJPPAERT & PEETERS ADVOCATEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!