Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties ondersteunt ontwikkelingsprojecten in Brainport regio middels subsidie

  • Regionale ontwikkeling

Ondernemers uit de Brainport Regio kunnen nog tot 21 september 2018 een aanvraag indienen tot subsidie bij het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties. Dat meldt het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties ondersteunt ontwikkelingsprojecten in Brainport regio middels subsidie

In maart 2018 heeft de SGE, in samenwerking met negen gemeenten uit de regio en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) opgericht.

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties

Doel van het ontwikkelfonds is om bestaande bedrijventerreinen binnen de Brainport regio te versterken middels het ondersteunen van (her)ontwikkelingsprojecten die moeten leiden tot werkgelegenheid, innovatie, versterking van regionale ketens van toeleveranciers en de versterking van bestaande en nieuwe regionale clusters en campussen.

Subsidie aanvragen

Om deze doelen ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken is het Stedelijk Gebied Eindhoven op zoek naar private initiatiefnemers die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken en passen binnen het doel van het ROW. Tot 21 september 2018 kunnen zij een aanvraag indienen tot subsidie op basis waarvan een lening of garantie verstrekt kan worden.

Criteria voor deelname

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een project voldoen aan een handje vol criteria. Zo dient het project om een ruimtelijke ingreep op een economisch gedreven bedrijventerrein te gaan, moet er naast de aanvrager nog minimaal één andere partij profiteren van het project én moet er gewerkt worden vanuit de Brainportgedachte waarbij ketens, clusters of campussen worden versterkt.

Meer informatie en aanmelden

In totaal is er voor deze eerste subsidie ronde namens het ROW ruim € 4.000.000 beschikbaar op basis van beschikbaarheid. Kortom: bent u een ondernemer, vastgoedeigenaar of gebruiker van vastgoed in de Brainport regio en bent u geïnteresseerd in deelname? Meld u dan snel aan of ga naar de website van Stedelijk Gebied Eindhoven voor meer informatie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!