Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

  • Arbeidsmarkt

Als een zieke werknemer wegens een reorganisatie boventallig is geworden, kunt u nu nog naar de kantonrechter gaan voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Reorganisatie: opzegverbod zieke werknemer

De kantonrechter gaat na of de verzochte ontbinding verband houdt met de ziekte. Is dit het geval, dan zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden. Vanaf 1 juli 2015 kunt u bij een bedrijfseconomisch ontslag zieke werknemers niet meer ontslaan.

Wet Werk en Zekerheid

Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid geldt per 1 juli bij opzegging om bedrijfseconomische redenen een absoluut opzegverbod voor een zieke werknemer. Alleen bij een algehele bedrijfsbeëindiging kan opzegging van de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer plaatsvinden. Dit is een bewuste keuze van de wetgever: het belang van de werknemer om te re-integreren in de organisatie prevaleert boven de bedrijfseconomische belangen van de werkgever.

Let op! Vanaf 1 juli 2015 is het niet meer toegestaan om zieke werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Daarnaast zijn OR-leden en zwangere werkneemsters nu nog beschermd tegen ontslag, maar vanaf 1 juli kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid of een zwangere werkneemster wel worden beëindigd om bedrijfseconomische redenen. Voorwaarde is dat de opzegging niet plaatsvindt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van CapsNobel.

Meer informatie over CAPSNOBEL ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!