‘Salaris is niet de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor medewerkers’

  • Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is in sneltreinvaart aan het veranderen. Niet alleen komen er steeds meer nieuwe beroepen bij, maar ook stellen werknemers andere arbeidsvoorwaarden dan voorheen.

‘Salaris is niet de belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor medewerkers’

‘Bedrijven hebben steeds meer moeite om bepaalde vacatures in hun organisatie in te vullen’, zegt Hans van der Spek, freelance docent bij Avans+ en manager Kenniscentrum HCM. ‘Uit het HR Trend Onderzoek blijkt dat dit probleem met het jaar groter wordt. Veel HRM-afdelingen worden min of meer overvallen door de snelheid waarmee deze problemen zich manifesteren.’

Avans+

Avans+ biedt post-hbo en -masteropleidingen aan voor professionals die meer uit zichzelf en hun carrière willen halen. De docenten bij deze opleidingen zijn mensen uit de praktijk, die hun ervaring graag willen overdragen aan anderen. Hans van der Spek is verbonden aan de HR-opleiding van Avans+ en verzorgt lessen in het opleidingscluster Bedrijfskundig en Strategisch HR.

Doorvertaling

‘Human Resource Management is momenteel één van de trending topics in organisaties’, stelt Van der Spek. ‘Zaken als arbeidsmarktcommunicatie en employer branding worden steeds belangrijker voor veel organisaties om de juiste medewerkers aan zich te binden. Veel bedrijven ervaren momenteel deze problematiek, maar een doorvertaling naar passend beleid blijft vaak nog achterwege. Toch zullen ze concrete stappen moeten zetten om in de toekomst de juiste mensen aan zich te kunnen binden.’ Hij geeft aan dat veel organisaties volop in een transitiefase zitten. ‘In de crisisjaren hebben veel bedrijven bezuinigd op hun HRM-afdeling. De focus lag daarbij vooral op operationele zaken en minder op de langere termijn. Op dit moment zitten veel bedrijven midden in een transitieproces. Een mooi voorbeeld is de financiële sector. Banken zijn enerzijds bezig met reorganisaties om afscheid te nemen van ‘klassieke’ medewerkers en tegelijkertijd proberen ze anderzijds data-analisten en IT-specialisten binnen te halen, omdat zij die in de komende jaren keihard nodig gaan hebben.’

Opleidingen opzetten

Ook in de IT-sector verwacht Van der Spek in de komende jaren nog de nodige veranderingen. ‘Door verdere automatisering worden veel helpdeskmedewerkers en netwerkbeheerders in de komende jaren overbodig. Tegelijkertijd zie je een duidelijke concentratie rond een aantal functies. Hier ontstaat vaak ook een schaarste aan gekwalificeerde medewerkers. Het kost onderwijsinstellingen echter een aantal jaren om opleidingen op te zetten en mensen op te leiden, waarmee deze tekorten kunnen worden aangevuld.’ Hij geeft aan dat de bouwsector dit proces eveneens doormaakt. ‘In 2015 hebben wij onze zorgen al geuit over de invulbaarheid van functies in de bouw, als de economie weer zou gaan aantrekken. Dat proces is nu in volle hevigheid aan de gang. Daardoor zie je momenteel een tweede crisis in de bouw ontstaan. Verschillende bouwbedrijven hebben moeite om de kosten voor hun mensen en materialen te betalen. Een ander probleem in de bouw is bovendien dat in de crisisjaren een deel van de opleidingsfaciliteiten is ontmanteld, waardoor er minder stageplekken beschikbaar waren voor leerlingen. De instroom van nieuwe medewerkers is daardoor ook teruggelopen.’

Waardering voor de werkzaamheden

Hoe kunnen bedrijven er voor zorgen dat ze kunnen blijven beschikken over de juiste mensen in hun organisatie? Van der Spek: ‘Een eerste aandachtspunt is door te proberen om zoveel mogelijk mensen te behouden. Daardoor hoeven er ook minder vacatures ingevuld te worden. Daarnaast is voor veel medewerkers de hoogte van het salaris niet langer de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. De relatie met de leidinggevende, waardering voor de werkzaamheden en de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen zijn tegenwoordig minstens zo belangrijk. Hierin kan Avans+ dan weer een rol vervullen met haar opleidingen. Het is een taak voor werkgevers om op een goede manier invulling te geven aan deze arbeidsvoorwaarden. Op dit moment wordt nog teveel aan de korte termijn gedacht. Het vergt moed om alvast verder vooruit te kijken.’

Recruitment inspanningen

Hij geeft aan dat employer branding steeds belangrijker wordt. ‘Werkgevers moeten hun bedrijf richting toekomstige werknemers op eenzelfde soort manier verkopen als richting potentiële klanten. Daarnaast is het voor HR-medewerkers goed om bewuster na te gaan wat de achtergrond is van succesvolle kandidaten. Hoe zijn ze bij de organisatie terecht gekomen? Welke opleiding hebben zij gevolgd? Als hier bepaalde patronen in zijn te herkennen, kunnen bedrijven hun recruitment inspanningen ook gerichter gaan inzetten. Daarin valt bij veel organisaties nog een wereld te winnen.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Avans+:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!