Samen werken aan emissiereductie: webinar gemist?

  • Innovatie & MVO

Op 24 juni jl. werd het PEV webinar “Samen werken aan emissiereductie’ gehouden. Met o.a. het Sectorplan fijnstofreductie, de LNV-stimuleringsregeling voor brongerichte technieken, de eindresultaten van de PEV pilots.

Samen werken aan emissiereductie: webinar gemist?

In de introductie van Jan Workamp werd onder andere het Sectorplan fijnstofreductie en de LNV-stimuleringsregeling voor brongerichte technieken benoemd. Op dit moment wordt er veel geëxperimenteerd bij agrarische bedrijven om te zorgen dat de luchtkwaliteit (en daarmee de leefomgeving) verbetert. De eindresultaten van deze PEV pilots werden gepresenteerd door Hilko Ellen van Wageningen Livestock Research. Een van de resultaten is dat 3 nieuwe technieken op de Ravi lijst zijn gekomen en naar verwachting volgt er binnenkort een 4e.

Ook de Regio Deal Foodvalley en het Schone Lucht Akkoord kwamen aan bod. Dit laatste werd toegelicht door Regina Jansen van de gemeente Ede en Wouter Moonen van de provincie Brabant. 46 gemeenten gaan gezamenlijk werken aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit en schone lucht voor iedereen.

Voor de pilot landbouw geldt dat de bestaande emissiereducerende technieken beter gaan worden gebruikt. Daarnaast worden aanvullende maatregelen voor bestaande stallen bekeken.

Emissiereductie is ook opgenomen In de Regio Deal Foodvalley en daar is ook PEV bij betrokken. Een korte toelichting over de Regiodeal werd gegeven door Anne-Jo Smits , projectmedewerker van Poultry Expertise Centre en PEV. De Regiodeal is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en een 8-tal partijen. Binnen de Regiodeal zijn er drie sporen, met als spoor 1: Transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Boer aan het Roer werkt binnen spoor 1 om 40 innovaties te testen in de Proeftuin op minimaal 70 bedrijven. Hierbij worden agrariers en toeleverende bedrijven uitgenodigd deel te nemen.

PEV zal gaan werken aan emissiereductie, breder dan alleen fijnstof en pluimveehouderij. De focus zal daarbij ook liggen op kalver- en geitenhouderij en emissie van ammoniak. Dierwelzijn, diergezondheid en een integrale aanpak is hierbij erg belangrijk.

Webinar 'Samen werken aan emissie-reductie' terugkijken?

Bekijk hier het volledige webinar of bekijk de presentaties op www.praktijkcentrumemissiereductie.nl.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!