Strenge voorwaarden aan relatiebeding in personeelsreglement

  • Financieel & Juridisch

Een werkgever kan een relatiebeding overeenkomen met een werknemer om te voorkomen dat de werknemer het netwerk van de werkgever na afloop van het dienstverband inzet voor zichzelf of bij een concurrent. Lees de ondernemerstip van BDO.

Strenge voorwaarden aan relatiebeding in personeelsreglement

Een relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen. Dat heeft de Hoge Raad recentelijk beslist in zijn uitspraak van 3 maart 2017.

Relatiebeding in personeelsreglement

In deze kwestie was het relatiebeding nader uitgewerkt in een personeelsreglement. Het personeelsreglement werd vervolgens verklaard onderdeel uit te maken van de arbeidsovereenkomst waarmee de werknemer schriftelijk akkoord was gegaan. Uiteindelijk is de Hoge Raad in deze zaak van oordeel dat het in de arbeidsovereenkomst algemeen verwijzen naar een personeelsreglement niet genoeg was om het relatiebeding geldig te laten zijn.

Relatiebeding in arbeidsvoorwaarden

Wat de Hoge Raad in een eerder arrest heeft overwogen ten aanzien van het concurrentiebeding, herhaalt hij nu in deze zaak voor het relatiebeding. Aan het schriftelijk overeenkomen kan ook zijn voldaan als het relatiebeding is opgenomen in arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in een ander document dan het document dat de werknemer heeft ondertekend. In dat geval moet zijn voldaan aan één van de twee volgende vereisten:

  1. De arbeidsvoorwaarden zijn als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of
  2. De werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het relatiebeding.

Het is dus van groot belang om er als werkgever voor te zorgen dat een relatiebeding goed en duidelijk is geformuleerd én dat het schriftelijk wordt overeengekomen. Als dat niet of niet op de juiste wijze is gebeurd, is het beding niet geldig en staat u als werkgever met lege handen. Vanzelfsprekend brengen onze arbeidsjuristen dit graag voor u op orde.

Vragen over arbeidsrecht?

Heeft u vragen over een relatiebeding of heeft u andere vragen over het arbeidsrecht? Neem contact op met de arbeidsjuristen van BDO Legal.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!