Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel

  • Financieel & Juridisch

Van 1 augustus tot 17 september 2018 is de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel

Delen

Wanneer je al gebruik maakt van de EIA kom je dus ook nog voor de provinciale energiesubsidie in aanmerking. Het doel van deze subsidie is om duurzame energie in de provincie Overijssel te bevorderen. Het budget hiervoor is € 1.000.000 per tender, welke tweemaal per jaar opengesteld wordt. Per tender bedraagt de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000. Zowel de aanschafkosten van de technische voorzieningen komen in aanmerking, evenals de loonkosten voor installatie.

De subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende activiteiten:

  • Voor investeringen in technische voorzieningen en voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A, zoals steunventilatoren, warmtepompen of isolatie voor bestaande constructies.
       
  • Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B, zoals gasgestookte convectieovens, een energiezuinige koeling of een systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen.
       
  • Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.


Hieraan stelt de provincie de voorwaarden dat de energiebesparing plaatsvindt in Overijssel, de minimale terugverdientijd vijf jaar is en er geen andere subsidie is aangevraagd of ontvangen zoals bijvoorbeeld de SDE+. Daarnaast mogen de activiteiten nog niet gestart zijn er een aantal categorieën uitgesloten: woningen, de aanschaf van bepaalde voertuigen, LED-verlichting, Hr-ketels en wettelijk vereiste voorzieningen.

Zonne-energie komt alleen in aanmerking wanneer de subsidie gecombineerd wordt met een andere investering. Voor zonne-energie is de subsidie maximaal 15% van de kosten, met een maximum van € 100.000 en een maximum voor € 200.000 voor de gehele aanvraag. De aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit middels vastgestelde wegingscriteria. De hoogst scorenden krijgen subsidie totdat het beschikbare subsidieplafond is bereikt.

Bij interesse kunt u voor meer informatie over deze regeling terecht bij één van de innovatieconsultants van Boonstoppel Subsidie Advies.

Meer informatie over BOONSTOPPEL SUBSIDIE ADVIES B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!