Subsidie voor klimaatadaptatie-projecten gemeenten

  • Financieel & Juridisch

Gemeenten die maatregelen willen treffen om de leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering, kunnen met ingang van 1 april rekenen op financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant. Gemeenten spelen een cruciale rol bij klimaatadaptatie: het aanpassen van de leefomgeving aan de steeds extremere weersomstandigheden.

Subsidie voor klimaatadaptatie-projecten gemeenten

De provincie ondersteunt gemeenten hierbij onder andere via subsidies, samenwerking en kennis.

Projecten

Subsidiëring van klimaatstress-tests en voor het voeren van gemeentelijke klimaatadaptatie-dialogen behoorden al tot de mogelijkheden. Daar komt nu dus subsidiëring van concrete projecten bij. Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen om beter om te gaan met hittestress in steden of om wateroverlast tegen te gaan.

Subsidie aanvragen

Elke Brabantse gemeente, individueel of in samenwerkingsverband, kan tussen 1 april en 18 december 2019 subsidie voor klimaatadaptatie-projecten aanvragen bij de provincie. Alleen aanvragen ingediend na 1 april worden (op volgorde van binnenkomst) in behandeling genomen. Aanvragen van de subsidie kan via het subsidieloket op Brabant.nl. In totaal is twee miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!