Subsidiescanner: snel en helder zicht op subsidies

  • Financieel & Juridisch

Ondernemers die een werkzoekende of stagiair in dienst nemen of hun personeel bijscholen, komen – vaak zonder dat ze het weten – in aanmerking voor subsidie of een andere financieringsregeling.

Subsidiescanner: snel en helder zicht op subsidies

Voor hen is er nu de Subsidiescanner: een praktische online tool die snel zicht biedt op de mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Werkgevers en intermediairs die investeren in personeel komen regelmatig (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking voor subsidie. Zo zijn er zo’n 200 regelingen vanuit de landelijke overheid (ministeries, uitkeringsinstanties UWV en de Belastingdienst), gemeentes, en vanuit diverse beroepssectoren. Deze regelingen zijn onder meer bestemd voor ondernemers die stageplekken en scholing bieden voor werkzoekenden. Ook werkgevers die investeren in bijscholing komen, vaak zonder dat ze het weten, in aanmerking voor subsidie.

Door de vele loketten en het woud aan regelingen is het voor ondernemers een behoorlijke taak om de juiste subsidie te ontvangen. Om de bekendheid met alle subsidieregelingen te vergroten, is nu (met steun van de Provincie Noord-Brabant) de Subsidiescanner in het leven geroepen. Doel van deze online tool is om ondernemers snel inzicht te bieden in alle subsidies en regelingen voor het aannemen en scholen van personeel.

Hoe werkt de Subsidiescanner?

De Subsidiescanner biedt een totaaloverzicht van alle landelijke en Brabantse subsidie- en financieringsmogelijkheden. Via de scan kunnen werknemers bekijken welke regelingen op hun situatie van toepassing zijn. Op basis van de persoonsgegevens van de toekomstige werknemer (zoals leeftijd en woongemeente) en gegevens over het soort arbeidsovereenkomst, toont de scanner de subsidieopties. Daarbij biedt de scanner ook meteen informatie over de verstrekker van de subsidie, zodat werkgevers meteen bij het juiste loket uitkomen.

Succesvolle match

De Subsidiescanner vergroot de kans op een succesvolle match tussen werkgevers en werkzoekenden op de Brabantse arbeidsmarkt aanzienlijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten: werkzoekende en stagiaires krijgen de kans om werkervaring op te doen, terwijl werkgevers zeker weten dat ze geen financiële ondersteuning mislopen.

Meer weten?

Neem dan rechtstreeks contact op met de desbetreffende subsidieverstrekker of met één van de servicepunten. Of stuur een e-mail naar subsidiescanner@bmc.nl.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!