Tijd voor een strategisch huisvestingsplan

  • Bouw

Organisaties zijn flexibel, aanpasbaar en ontwikkelen zich (gelukkig) voortdurend. Als er een tijd is die ons dat heeft geleerd dan is het de coronatijd wel. Maar de huisvesting van organisaties is veelal statisch, ‘door de jaren heen zo gegroeid’, langlopend en juist weinig flexibel. Is het niet eens tijd om dat te herzien?

Tijd voor een strategisch huisvestingsplan

Past uw huisvesting nog wel? Of heeft deze juist een remmend effect op de ontwikkeling van uw organisatie? Tijd voor een Strategisch Huisvestingsplan! Lees er meer over in dit artikel van HEVO

De huisvesting van een organisatie wordt traditioneel vaak gezien als ‘iets dat gewoon geregeld moet zijn’ en ondergeschikt is aan het primaire proces van de organisatie. Langlopende huurcontracten vorm(d)en de standaard en veel ruimte voor flexibiliteit en aanpasbaarheid is er in de praktijk vaak niet. Eigenlijk is dat vreemd, uw organisatie is namelijk continu aan veranderende situaties onderhevig; overnames waardoor een palet aan huisvesting ontstaat, reorganisaties, wijzigingen in het primaire proces, hoge onderhouds- en exploitatiekosten, lagere productiviteit en efficiency van de huisvesting, de wens voor minder assets op de balans, de wens voor beter bereikbare locaties etc.

Wanneer u eerlijk kijkt naar uw eigen organisatie dan zult u waarschijnlijk ook zeggen ‘dit past niet meer (volledig) bij ons’.
Daar bovenop heeft de coronacrisis ons nog sneller en meer bewust gemaakt van de manieren waarop het werken ook plaats kan vinden; sommige werkzaamheden kunnen wellicht thuis, andere hybride en voor nog andere werkzaamheden is toch echt een fysieke locatie benodigd. Alles met eigen typen benodigde voorzieningen en faciliteiten.
Hoewel het (periodiek) opstellen van een Strategisch Huisvestingsplan om tal van redenen al een verstandige (en benodigde) keuze is, is het door de coronacrisis juist nu het ideale moment om eens met een kritische en toekomstgerichte blik naar uw huisvesting te kijken; Waar wilt u dat uw organisatie staat over 10 jaar?

Lees hier het complete artikel verder. 

Meer informatie over HEVO B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!