Tijdelijke Poolse werknemers in Polen verzekerd

  • Financieel & Juridisch

Een Pool die normaal in Polen werkte, maar tijdens zijn vakantie tijdelijk in Nederland kwam werken, bleef verzekerd in Polen. Rechtbank Zeeland stelde de Belastingdienst die van oordeel was dat de man in Nederland verzekerd was voor de volksverzekeringen in het ongelijk.

Tijdelijke Poolse werknemers in Polen verzekerd

Volgens de rechtbank was sprake van enerzijds permanent afwisselend werken in twee landen, waaronder het woonland. Anderzijds het gelijktijdig uitoefenen van werkzaamheden in twee landen, waaronder het woonland. In dat geval bepaalt de EU-verordening 883/2004 dat de betreffende persoon in het woonland verzekerd is.

Onbekend is of tegen deze uitspraak beroep is aangetekend. Het geeft wel aan dat er over de uitleg van de EU-verordening nog steeds discussies bestaan en dat het standpunt van de Belastingdienst niet per definitie het juiste standpunt is.

Loonkostensubsidie

In 2017 is het overigens nog meer van belang waar een buitenlandse werknemer verzekerd is als het een werknemer betreft met een laag loon. Voor werknemers met een laag loon kan de werkgever namelijk een loonkostensubsidie ontvangen (de LIV) die kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Maar er bestaat geen recht op die subsidie als de werknemer niet in Nederland verzekerd is.

Meer informatie

Werkt u met buitenlandse werknemers? De specialisten van de BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing adviseren u graag op het gebied van de verloning van deze buitenlandse werknemers. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!