Tweederde van de ondernemers netwerkt tijdens events

  • Regionale ontwikkeling

Uit onderzoek van MeerBusiness Amsterdam over het netwerkgedrag van ondernemers blijkt dat ongeveer driekwart (75%) van de ondernemers één tot drie keer per maand een netwerkbijeenkomst bezoekt.

Tweederde van de ondernemers netwerkt tijdens events

Twee derde (67%) van hen geeft aan te netwerken om in contact te komen met nieuwe mensen, waarbij dit het liefst gebeurt tijdens kleine bijeenkomsten die vaker plaatsvinden en waar kennisoverdracht plaatsvindt. Ook tijdens een zakenlunch of diner wordt door 16% netwerkcontacten gelegd evenals tijdens grote evenementen en congressen.

Branchevereniging

28% van de ondernemers is lid van 1 formeel georganiseerd netwerk, zakenplatform, businessclub of serviceclub. Ook heeft 28% een lidmaatschap van een branchevereniging of een lokale/regionale ondernemersvereniging. Van de vrouwelijke respondenten geeft 57% aan geen lid te zijn van een branchevereniging tegenover 48% van de mannen.

Succesvol

89% van de ondernemers ziet als belangrijke eigenschap van een succesvolle netwerker betrouwbaarheid en integriteit. Deelt en geeft graag (85%), luistervaardigheid (84%) en enthousiasme en optimisme (78%) worden ook gezien als belangrijke eigenschappen.

De redenen voor ondernemers om te netwerken variëren. ´Samenwerking´ scoort vrij hoog evenals ´Nieuwe klanten´ en ´Kennis over specifieke zaken´. Het laagst scoren vriendschap, morele steun en financiering.

Netwerkadviezen

Drs. Myrugia Cijntje-Daal van Macadviesorganisatie geeft enkele adviezen hoe je het beste kunt netwerken:

Ga niet bij elke mogelijkheid die zich voordoet gelijk je producten of diensten aan de man brengen. Netwerken is geen hard verkoop proces. Wees bewust dat het een manier is om kwalitatief goede contacten te leggen. De opgebouwde relaties kunnen als basis dienen om, op termijn, je verkoop te stimuleren, informatie te vergaren en kansen te vergroten. Richt je dan ook op (korte) adequate contactmomenten waar je iets aan hebt.

Wees een goed luisteraar. Leer mensen kennen door open vragen te stellen en geen ja/nee vragen. Het draagt bij aan het opbouwen van een band, maar geeft ook inzicht in de waarde van de ander als (nieuw) contact. Netwerken betekent niet dat je vriendjes met iedereen hoeft te zijn.

Zorg voor een praktisch netwerkplan. Hou er rekening mee dat netwerken synoniem is aan wederkerigheid. Blijf in alle situaties positief en vooral jezelf.

Meer informatie over VisitBrabant Convention Bureau:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!